W Białogardzie wdrożono nowoczesny system monitoringu sieci

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie obsługujące gospodarkę wodno-ściekową w dorzeczu Parsęty, wdrożyły system monitoringu i wizualizacji obiektów. Inwestycję umożliwiły dotacje ze środków unijnych w ramach zrealizowanego projektu o łącznej wartości 100 milionów Euro.

W Białogardzie wdrożono nowoczesny system monitoringu sieci

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie jest jednym z trzech beneficjentów projektu "Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty". W ramach programu unijnego, został wykonany system monitoringu i wizualizacji obiektów, który wykorzystuje rozwiązania z oferty ASTOR.

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie powstały w wyniku konsolidacji kilku zakładów samorządowych, zajmujących się obsługą gospodarki wodno-ściekowej w obszarze 8 gmin dorzecza Parsęty.

Największe wyzwanie dla realizacji systemu monitoringu i wizualizacji obiektów stanowił zasięg terytorialny, jaki miał objąć system oraz wymagające ukształtowanie terenu. System monitoringu zbudowano w oparciu o platformę systemową Wonderware i Wonderware Historian z oferty firmy ASTOR.

Stacje dyspozytorskie wyposażono w InTouch 10.0, a do raportów użyto Active Factory. Obecnie, dzięki zrealizowanemu projektowi, monitoringowi podlegają 392 obiekty, w tym: przepompownie ścieków główne i sieciowe, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków. Ogółem Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie zarządza 636 obiektami.

Wdrożenie, przy wsparciu technicznym świadczonym przez dostawcę rozwiązań - firmę ASTOR, przeprowadziła firma EkoWodrol z Koszalina - Srebrny Partner ASTOR.

"Na realizacji projektu Zintegrowana Gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty skorzystali wszyscy. Wdrożenie umożliwiło dostawę wody i odbioru ścieków z obszarów rozwijających się. Zwiększenie ilości dostarczanych ścieków do niedociążonych oczyszczalni wpłynęło też na poprawę wydajności i mocy przerobowych oczyszczalni z 40 aż do 70%" powiedział Waldemar Godzieba, Wiceprezes Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji.

"Polepszeniu uległa przede wszystkim jakość dostarczanej mieszkańcom wody - całe 100% wody uzyskuje jakość normatywną. Dzięki wdrożeniu wyeliminowano całkowicie problem braku dostaw wody dla mieszkańców oraz znacząco zmniejszono jej straty" dodaje Waldemar Godzieba.

Przedsiębiorstwo pomnożyło dochody o zyski pochodzące z odbioru ścieków od mieszkańców obszaru objętego inwestycją. Monitoring energetyczny i automatyzacja diametralnie skróciły czas diagnozowania i usuwania awarii, nie spowodowało redukcji zatrudnienia, a tylko korzystnie wpłynęło na standard i warunki pracy pracowników.

źródło i zdjęcie: bizmarket.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT