NIK skontrolował przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

Opublikowane przez NIK raporty "O zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków" oraz "O gminnych sieciach wodno-kanalizacyjnych", nie pozostawiają suchej nitki na przedsiębiorstwach w tych branżach. Wśród zarzutów znalazło się wykorzystywanie przestarzałych urządzeń czy nierzetelność przy określaniu taryf za usługi.

NIK skontrolował przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

Wykorzystywanie przestarzałych instalacji przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, wiąże się z marnotrawstwem wody, a to skutkuje dodatkowymi stratami, którymi obarczani są odbiorcy. Kontrola NIK wykazała także nierzetelność przy planowaniu inwestycji i przeprowadzaniu przetargów, które wynikały z nieznajomości przepisów czy niedbalstwa.

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne co roku powinny rzetelnie określać taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Przy ustalaniu nowych stawek brane są pod uwagę niezbędne koszty związane ze świadczeniem usług, przychody, zmiany warunków ekonomicznych oraz planowane wydatki inwestycyjne.

NIK ustalił, że ponad 1/3 skontrolowanych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w latach 2008-2010 nie sporządziło wniosków o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków. W konsekwencji przez lata stosowane były taryfy niezaktualizowane. Spowodowane było to zaniedbaniami pracowników oraz błędną interpretacją obowiązujących przepisów.

W trakcie kontroli NIK wśród przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych ustalono, że w 12 na 14 gmin wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast nie weryfikowali informacji o kosztach ponoszonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przedstawianych we wnioskach o zatwierdzanie taryf.

Kolejnych nieprawidłowości urzędnicy dopatrzyli się w przeprowadzaniu przez przedsiębiorstwa wod-kan inwestycji budowlanych. Ich skutkiem były opóźnienia i marnotrawstwo pieniędzy, przyczyną zaś nieprzestrzeganie przepisów Prawa Budowlanego, dyscypliny finansów publicznych i procedur ewidencyjnych.

Na pocieszenie można dodać, że kontrolując przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne NIK nie miał zastrzeżeń wobec jakość wody.

źródło i zdjęcie: nik.gov.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT