Kary dla spółek wodociągowych za niedozwolone działania

Prezes UOKiK uznała, że gmina Kraków ograniczała konkurencję na lokalnym rynku wodociągowo-kanalizacyjnym. Za działania niezgodne z prawem została nałożona kara finansowa w wysokości ponad 800 tys. zł. Niedozwolone praktyki stosowała również spółka Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie.

Kary dla spółek wodociągowych za niedozwolone działania

Zdaniem przedstawicieli Urzędu, instytucje te stosowały  praktyki ograniczające konkurencję oraz godzące w interesy konsumentów. Decyzje nie są ostateczne, przysługuje możliwość odwołania się od nich do sądu (gmina Kraków już to zrobiła).

Postępowanie przeciwko gminie miejskiej Kraków rozpoczęło się już w sierpniu ubiegłego roku. Przedstawiciele UOKiK zarzucają małopolskiej gminie, że zmuszała klientów do ponoszenia nieprzewidzianych przez prawo kosztów budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Zgodnie z przepisami, odbiorca ma obowiązek pokryć z własnych środków jedynie koszt budowy przyłącza oraz pomieszczenia, w którym znajdzie się wodomierz główny i urządzenie pomiarowe.

Tymczasem gmina zobowiązywała swoich konsumentów do ponoszenia dodatkowych wydatków, m. in. za sporządzenie projektu inwestycji.

Ponadto, gmina Kraków narzucała swoim klientom wybór wykonawcy przyłącza. Jest to praktyka, która godzi zarówno w samych konsumentów - nie posiadają oni możliwości wyboru najkorzystniejszej dla nich oferty - jak i ogranicza konkurencję na rynku lokalnym.

We wrześniu zeszłego roku UOKiK wszczął postępowanie także przeciwko spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie. Urząd zakwestionował niektóre zapisy, jakie znalazły się w umowach zawieranych przez zachodniopomorskiego dostarczyciela usług wodociągowych z klientami. Umowy zostały tak skonstruowane, że dawały spółce niezgodne z prawem przywileje, mogła ona m. in. rozwiązać kontrakt w dowolnym czasie i z każdej przyczyny.

W myśl przepisów natomiast prawo takie przysługuje jej tylko w ściśle określonych warunkach, np. w przypadku nielegalnego poboru wody. Urząd nałożył kary dla spółek wodociągowych za niedozwolone działania oraz nakazał instytucjom zaniechania nielegalnych praktyk.

źródło i zdjęcie: uokik.gov.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT