Nie trzeba wykazywać zwrotu VAT za materiały budowlane w zeznaniu rocznym

Odzyskany VAT w związku z zakupem materiałów budowlanych przeznaczonych na inwestycję mieszkaniową jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego. Zwrot VAT może uzyskać osoba fizyczna ponosząca wydatki na zakup materiałów budowlanych udokumentowane fakturami, na wniosek (VZM-1) złożony w urzędzie skarbowym.

Nie trzeba wykazywać zwrotu VAT za materiały budowlane w zeznaniu rocznym

System zwrotu VAT na materiały budowlane pozwala odzyskać osobom fizycznym część wydatków na budowę własnego domu lub remont lokalu. Składając wniosek w I kwartale tego roku, można odzyskać do 34044 zł w związku z budową i do 14590 zł - w przypadku remontu.

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) i zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania jest to świadczenie pieniężne stanowiące przychód. Został on jednak zwolniony z podatku.

Jarosław Ziobrowski, prawnik w WKB Wierciński, Kwieciński Baehr przypomina, że częściowy zwrot VAT miał na celu zrekompensowanie inwestorom indywidualnym podwyżki stawki VAT na materiały budowlane, co nastąpiło po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

"Traktowanie przez ustawodawcę takiego zwrotu jako opodatkowanego przychodu byłoby nieuzasadnione" podkreśla Jarosław Ziobrowski.

W związku z tym w ustawie o PIT w art. 21 ust. 1 pkt 123 uregulowane zostało zwolnienie, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są kwoty zwrotu otrzymane w ramach systemu zwrotu części VAT na materiały budowlane w związku z budową lub remontem. Ekspert wskazuje, że zwolnienie to wprowadzano ze względów słusznościowych, gdyż opodatkowanie PIT kwoty zwrotu byłoby niesprawiedliwe w sensie społecznym.

"Ponieważ zwrócona kwota jest zwolniona z podatku dochodowego, to takiego przysporzenia nie uwzględnia się przy obliczaniu wysokości dochodów i podatnicy nie są zobowiązani do wykazania otrzymanego zwrotu w zeznaniu podatkowym" mówi Jarosław Ziobrowski.

Możliwość uzyskania zwrotu części VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę oraz remont budynku lub lokalu mieszkalnego reguluje ustawa z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468).

źródło i zdjęcie: Gazeta prawna

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT