Wykreślą wodociągi z ustawy o korytarzach przesyłowych

Praca nad ustawą o korytarzach przesyłowych jest już w zaawansowanym stadium, ministerstwo poinformowało, że nie jest planowane włączenie do projektu kwestii dotyczący kanalizacji i wody. Tłumaczone jest to faktem, iż nie ma możliwości oszacowania efektów, które dla sektora wodno-kanalizacyjnego mogą przynieść rozwiązania zawarte w projekcie.

Wykreślą wodociągi z ustawy o korytarzach przesyłowych

Ustawa o korytarzach przesyłowych ma usprawnić i przyspieszyć wszystkie etapy modernizacji i rozbudowy infrastruktury liniowej, takiej jak linie energetyczne, gazociągi itp. W obecnej wersji, skierowanej prawie rok temu do konsultacji społecznych, znalazły się też wodociągi i kanalizacja.

Uzasadnienie projektu podkreśla, że w obecnym porządku prawnym, brak jest spójności i możliwe są precedensy, w których pojedynczy właściciel gruntu może w sposób skuteczny na wiele lat zablokować realizację inwestycji sieciowych.

Ustawa o korytarzach przesyłowych ma m.in. ustanawiać z mocy prawa służebność, która umożliwi przeprowadzenie inwestycji nie uzależniając jej od wcześniejszej zapłaty stosownego odszkodowania. Procedura odszkodowawcza ma być niezależna od postępowania ws. ustanowienia nowego czy też określenia korytarza przesyłowego dla istniejącej infrastruktury.

Przewiduje ona odszkodowania dla użytkowników nieruchomości przez które przebiega korytarz przesyłowy. Wyliczane są one przy wykorzystaniu pewnego algorytm, ograniczonego jednak w swojej maksymalnej wartości.

Uzasadnienie projektu stwierdza, że analizy wykazały, iż dla sektorów: gazowniczego, energetycznego, ciepłowniczego odszkodowania powodowałyby znaczący wzrost opłat dystrybucyjnych. Dla gazu wzrost mógłby wynieść nawet 19% przez okres 20 lat. Niewiele mniejszy byłby prawdopodobnie dla energii elektrycznej.

"Tak istotny wzrost cen energii elektrycznej, gazu i ciepła miałby katastrofalne skutki dla całej gospodarki" stwierdza się w uzasadnieniu projektu. Dlatego wprowadza się ograniczenie w wysokości odszkodowań, tak by nie spowodowały one wzrostu opłat dystrybucyjnych o więcej niż 8% przez okres 20 lat.

Uzasadnienie projektu podkreśla, że mechanizm ograniczający wysokość odszkodowania wprowadzono po konsultacjach społecznych w 2011 r., ponieważ część przedsiębiorców i organizacji uznała, iż zaproponowany algorytm jest nie do zaakceptowania, z uwagi na zbyt wysokie odszkodowania.

Kwestia ta dotyczyła przede wszystkim przedsiębiorców dystrybucyjnych, a na podstawie ich szacunków - gdyby zastosowano algorytm w ówczesnej wersji - opłaty dystrybucyjne mogłyby wzrosnąć nawet do kilkuset procent.

źródło: PAP
zdjęcie: dziennikwschodni.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT