Gliwickie PWiK z tytułem Dobra Firma

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Gliwic zostało laureatem konkursu "Liderzy Odpowiedzialności Społecznej" i otrzymało tytuł Dobra Firma. Jest on przyznawany na podstawie polityki zarządzania pracownikami czy zaangażowaniem w lokalną społeczność.

Gliwickie PWiK z tytułem Dobra Firma

Tytuł Dobra Firma przyznawany jest firmom wyłonionym w kilkuetapowym konkursie. Konkurs ma na celu dogłębne sprawdzenie realizacji założeń odpowiedzialnego biznesu, obejmujących m.in. takie aspekty, jak polityka zarządzania pracownikami, czy zaangażowanie w lokalną społeczność.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) w Gliwicach działa od 1991 r. jako samodzielne przedsiębiorstwo, powstałe w wyniku podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach. Celem istnienia PWiK jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców i przemysłu w zakresie nieprzerwanych dostaw wody i odbioru ścieków na terenach objętych jego działalnością.

Tytuł Dobra Firma przyznany gliwickiemu PWiK, odebrali przedstawiciele firmy - prezes Henryk Błażusiak oraz wiceprezes Iwona Lukowicz-Fojt.

Koncepcja CSR (Corporate Social Responsibility - odpowiedzialność społeczna biznesu) to idea, według której przedsiębiorstwa w swojej strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami: klientami, pracownikami, społecznością lokalną.

Zwiększanie pozytywnego wkładu w społeczeństwo oraz minimalizowanie negatywnych skutków działalności traktowane jest nie jako koszt, lecz jako inwestycja, zwiększająca szanse na powodzenie firmy w długim okresie czasu.

źródło i zdjęcie: pwik.gliwice.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT