Ciepłownictwo chce odrębnych regulacji prawnych

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie wskazując na specyfikę ciepłownictwa uważa, że sektor powinien być regulowany odrębną ustawą, a co najmniej w wydzielonej części nowego prawa energetycznego.

Ciepłownictwo chce odrębnych regulacji prawnych

"Powinno dojść do powstania odrębnej ustawy dotyczącej ciepłownictwa albo co najmniej do powstania w ramach nowego prawa energetycznego wydzielonej jego część poświęconej ciepłownictwu. Obecnie ciepłownictwo nie jest regulowane bezpośrednio przepisami Unii Europejskiej, a zatem nie ma żadnych przeszkód żeby branża była regulowana odrębnym aktem prawnym" - mówi Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

W Polsce z usług ciepłownictwa korzysta około 15 mln osób, a udział sektora w pokrywaniu zapotrzebowania sektora komunalno-bytowego na ciepło wynosi około 50 proc. Na koniec ubiegłego roku, według danych Urzędu Regulacji Energetyki, moc zainstalowana ciepłownictwa wynosiła około 59,7 tys. MW, w branży pracowało około 40,5 tys. osób , a jej obroty wyniosły w 2009 roku około 14,6 mld zł. Ciepłownictwo uważa, że potrzebne mu są odrębne regulacje ze względu na specyfikę branży.

"Odrębne regulacje są potrzebne, bo ciepłownictwo ma kilka charakterystycznych cech. Przede wszystkim ciepłownictwo ma charakter lokalny więc nie wszystkie rozwiązania z zakresu elektroenergetyki i gazownictwa pasują do ciepłownictwa. Poza tym odbiorcy ciepła mają wybór, czy będą korzystali z ciepła systemowego, czy ze źródeł lokalnych, a w przypadku energii elektrycznej tak naprawdę nie ma żadnego wyboru, bo nie ma zastępowania energii elektrycznej" - mówi prezes Jacek Szymczak.

źródło i zdjęcie: wnp.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT