Prezes URE o inteligentnych sieciach energetycznych

Rozwój inteligentnych sieci to - chociażby dla firm produkujących urządzenia pomiarowe - szansa na dobry biznes, a jakie bardziej generalne korzyści krajowi, czy odbiorcom ma przynieść daleko zawansowana automatyka zarządzania popytem i podażą energii elektrycznej?

Prezes URE o inteligentnych sieciach energetycznych

Przeprowadzone do tej pory projekty na świecie wykazały, że dzięki inteligentnym sieciom, inteligentnemu opomiarowaniu możliwe jest uzyskanie większej efektywności energetycznej, ograniczenie zużycia energii o 9-10%, a w niektórych przypadkach nawet o 20% - mówi Mariusz Swora, prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Chodzi tu przede wszystkim o zmniejszenie ilości energii używanej w szczycie zapotrzebowania kiedy jest najdroższa, a z drugiej strony są również inne korzyści takie jak kwestia łatwiejszej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, rozwoju nowych produktów rynkowych, czy nowych taryf bardziej dostosowanych do profilu zużycia odbiorców niż teraz.

Konferencji i seminariów poświęconych inteligentnym sieciom odbywa się stosunkowo dużo, ale na jakim etapie jest Polska jeśli chodzi o realizację wytycznych Unii Europejskiej w tej dziedzinie?

- Przede wszystkim ta konferencja, która ma wymiar międzynarodowy, nie przypadkowo, przynajmniej zgodnie z deklaracjami głównych organizatorów, odbywa się w Polsce. Tutaj poziom dyskusji, biorąc pod uwagę inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej na temat inteligentnych sieci, jest wyjątkowo zaawansowany i to zadecydowało, że konferencja odbywa się w Warszawie, a nie w Pradze, czy gdzie indziej. Natomiast formalnie w tej chwil wypełniliśmy wymogi unijne w tym sensie, ze mamy studium wykonalności projektu inteligentnych sieci , a nawet trzy takie studia wykonalności. Ostanie z nich zostało przygotowane przez PSE Operator i zawiera szczegółowy harmonogram działań , który musi być jeszcze moim zdaniem zweryfikowany. Uważam, że pełna wymiana liczników energii elektrycznej na liczniki z możliwością zdalnego odczytu, co jest częścią systemu inteligentnych sieci może odbyć się znacznie szybciej. Niektóre grupy energetyczne, a mam tu na myśli Energę, planują dokonanie pełnej wymiany liczników u odbiorców bodajże do końca 2016 roku i to jest realna data.

No to widać, że przymus prawny nie jest wcale konieczny do wprowadzania zmian, ale czy on się pojawi, czy nie?

"Przede wszystkim należy się spodziewać dalszego uściślenia przepisów unijnych w kierunku większej ich jednoznaczność co do obowiązku wprowadzenia systemu inteligentnych sieci. W różnych państwach ten problem jest w różny sposób rozwiązywany. Niektóre jak Szwecja zdecydowały się na wprowadzenie ustawowego wymogu wymiany liczników i myślę, że to dobry pomysł , nad którym powinniśmy zastanowić się w Polsce. Działania w kierunku budowy inteligentnych sieci też już są podejmowane w Polsce przynajmniej przez PSE Operator. To się dzieje na zasadzie dobrowolności. Natomiast nie wykluczam, że również te kwestie powinny być regulowane" - dodał prezes URE o inteligentnych sieciach energetycznych.

źródło: wnp.pl
zdjęcie: ure.gov.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT