Kompania Węglowa dostarczy więcej węgla dla energetyki

Kompania Węglowa poinformowała, że dostarczy dla energetyki blisko 2,5 mln ton węgla więcej niż było to zaplanowane na ten rok. Spółka w pełni realizuje również dodatkowe zamówienia, które złożyły elektrownie - dostawy węgla są wystarczające i odbywają się bez przestojów.

Kompania Węglowa dostarczy więcej węgla dla energetyki

W tym roku, wobec rosnącej sprzedaży energii i wzrastającego popytu na węgiel, kopalnie nie mają problemów ze zbytem swojej produkcji. Z danych resortu gospodarki wynika, że w ciągu trzech kwartałów spółki węglowe wydobyły o 0,5 mln ton mniej węgla niż w tym samym czasie rok temu, ale sprzedały 1,7 mln ton więcej. Oznacza to, że nabywców znalazł także węgiel zmagazynowany wcześniej na przykopalnianych zwałach.

Braki uzupełniane są także rosnącym importem, który - jak szacuje wyspecjalizowana w handlu węglem firma Węglokoks - wzrośnie w tym roku o ok. 1,5 mln ton, do poziomu ponad 15 mln ton. Ponad 75 proc. z tego to węgiel energetyczny.

Rzecznik Kompanii Węglowej Zbigniew Madej zapewnił, że "Spółka w pełni wywiązuje się ze wszystkich zakontraktowanych dostaw węgla dla elektrowni; także tych dodatkowych." Jak mówił, początkowo elektrownie złożyły zamówienia na mniejszą ilość węgla, później zwiększając swoje oczekiwania - również w ramach zawartych wcześniej kontraktów.

W tym roku Kompania Węglowa dostarczy energetyce ponad 19 mln ton węgla i będzie to o 2,5 mln ton więcej niż w poprzednim roku. Najwięksi odbiorcy to m.in. grupa Tauron, grupa EdF i Polska Grupa Energetyczna.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką firmy Kompania Węglowa, która znajduje się tutaj.

źródło: onet.pl
zdjęcie: Kompania Węglowa

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT