PRODUCENCI
Kompania Węglowa
ul.Powstańców 30, 40-039  Katowice
tel. 32 757 22 11

Kompania Węglowa S.A. rozpoczęła działalność gospodarczą 1 lutego 2003 roku, skupiając wówczas 23 kopalnie funkcjonujące wcześniej w strukturach pięciu różnych spółek węglowych. Poza kopalniami w strukturze Kompanii Węglowej znalazły się także specjalistyczne zakłady zaplecza technicznego.

Kompania Węglowa S.A., uczestnicząc w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego,buduje swoje nowoczesne oblicze rynkowe, produkcyjne, finansowe. Tworzy wizerunek firmy funkcjonalnie zorganizowanej, efektywnie zarządzanej i wiarygodnej dla partnerów w biznesie.

W obszarze rynku najważniejsze cele to dostosowanie wachlarza produkcji do jakościowych wymogów odbiorców krajowych i zagranicznych. To także stały monitoring preferencji klientów oraz zmian zachodzących na rynku. Kompania Węglowa S.A. w swoich działaniach uwzględnia oczekiwania społeczne.

Firma dba o to, by prowadzona przez nią działalność produkcyjna odbywała się w warunkach zapewniających optymalną ochronę środowiska naturalnego Wszystkie te działania, prowadzone zgodnie z najnowocześniejszymi metodami zarządzania, mają na celu uzyskanie trwałej stabilizacji gospodarczej Kompanii Węglowej S.A. jako największego producenta węgla kamiennego w Europie

ROZWIŃ OPIS
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT