Polska członkiem Wspólnoty Energetycznej

6 października 2011 r. podczas posiedzenia Rady Ministerialnej Wspólnoty Energetycznej w Kiszyniowie, został zaakceptowany wniosek Polski o nadanie jej statusu uczestnika w ramach Traktatu o Wspólnocie Energetycznej.

Polska członkiem Wspólnoty Energetycznej

Polska jako jeden z krajów Unii Europejskiej od początku brał udział w działaniach Wspólnoty Energetycznej. Jednak w momencie zaakceptowania Polski jako członka Wspólnoty Energetycznej, będzie możliwość pełniejszego wspierania i bezpośredniego uczestnictwa w pracach WE. W ten sposób zrealizowany został priorytet polskiej prezydencji w Radzie UE zakładający wzmocnienie zewnętrznej polityki energetycznej UE.

Wspólnota Energetyczna powstała 29 maja 2006 r. Działa na podstawie traktatu podpisanego przez Unię Europejską z jednej strony, oraz Republikę Albanii, Republikę Bułgarii, Bośnię i Hercegowinę, Republikę Chorwacką, b. Jugosłowiańską Republikę Macedonii, Republikę Czarnogóry, Rumunię, Republikę Serbii, UNMK (Tymczasową Misję Administracyjną Narodów Zjednoczonych w Kosowie). W maju 2010 r. do WE dołączyła Republika Mołdawii, natomiast w lutym br. - Ukraina.

Celem Wspólnoty Energetycznej jest zapewnienie rozwoju gospodarczego, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii, inwestycji oraz stabilności społecznej w państwach członkowskich WE.

Wspólnota Energetyczna ma istotny wpływ na rozwój zintegrowanego rynku energii w Europie poprzez wprowadzanie unijnych standardów funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych i wspierania rozwoju konkurencji w regionie.

źródło: mg.gov.pl
zdjęcie: wnp.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT