Projekt "Efektywność energetyczna w praktyce" dla firm sektora budownictwa

Projekt "Efektywność energetyczna w praktyce" dla firm sektora budownictwa to możliwość odbycia szkoleń podnoszących kompetencje i umiejętności w zakresie minimalizowania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Projekt jest współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

Projekt "Efektywność energetyczna w praktyce" dla firm sektora budownictwa

Projekt "Efektywność energetyczna w praktyce", realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 2.1. i dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z sektora budownictwa i przetwórstwa przemysłowego.

W projekcie postawiono na szkolenia, które przyczynią się do podniesienia kompetencji technicznych ich uczestników, między innymi w zakresie zmniejszenia zużycia energii w firmie, metod oszczędzania energii, racjonalnego użytkowania urządzeń i instalacji produkcyjnych oraz wprowadzania przedsięwzięć energooszczędnych w przedsiębiorstwach.

Każdy z 1536 uczestników projektu będzie miał możliwość wzięcia udziału (w dopasowanym do swoich potrzeb terminie) w trzech dwudniowych szkoleniach wybranych spośród sześciu dostępnych tematów:

  • Efektywność energetyczna - praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie
  • Praktyczne aspekty gospodarowania energią w zakładzie produkcyjnym i przemysłowym                
  • Techniczne sposoby poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie
  • Metody oszczędzania energii w urządzeniach i instalacjach produkcyjnych      
  • Praktyczne możliwości ograniczania energochłonności typowych instalacji i urządzeń przemysłowych
  • Techniczne przygotowanie przedsiębiorstwa do inwestycji energooszczędnych.

Szkolenia, prowadzone przez ekspertów posiadających praktyczne doświadczenie w zakresie każdego z tematów, odbywać się na terenie całego kraju. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, DGA S.A. zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie, nocleg i profesjonalne materiały szkoleniowe.

Aby zgłosić swój udział w projekcie należy wybrać interesujące szkolenia oraz pobrać dokumenty zgłoszeniowe i dokładnie je wypełnić, a następnie przesłać/dostarczyć je do Biura Projektu w Poznaniu lub Katowicach w celu weryfikacji i zawarcia umowy szkoleniowej. Wdrażanie projektu "Efektywność energetyczna w praktyce" dla firm sektora budownictwa rozpoczęło się 1 czerwca br., a zakończy się 31 maja 2013 r.

źródło i zdjęcie: efektywnaenergia.eu

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT