Powstała Krajowa Izba Gospodarczej Efektywności Energetycznej

Po zebraniu założycielskim, które odbyło się pod koniec czerwca br. w gmachu warszawskiego Instytutu Biotechnologii, Krajowa Izba Gospodarczej Efektywności Energetycznej (KIGEE) przestała być pomysłem, a stała się funkcjonującą instytucją.

Powstała Krajowa Izba Gospodarczej Efektywności Energetycznej

Izba reprezentuje podejście do przedsięwzięć proekologicznych, które ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko. Jedną z idei KIGEE jest wizja tworzenia społeczeństwa odpowiedzialnego i świadomego, stąd też w statut organizacji zostały wpisane poza zadaniami ściśle związanymi z ideą efektywności energetycznej, także działania wspierające edukację oraz związane z wydawaniem czasopism czy książek. Działalność Izby ma w sposób bezpośredni, jak i pośredni, doprowadzić do poprawy efektywności inwestycji energetycznych polskiej gospodarki.

Członkostwo w Izbie jest otwarte dla wszystkich osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którym nie jest obce dobro środowiska naturalnego i przyszłość energetyczna Polski. W zebraniu założycielskim brali udział m.in. Maria Dreger (Rockwool), Aleksander Panek (NAPE), Jerzy Żurawski (DAES) oraz 105 firm, które stały się tym samym członkami KIGEE. "Tak wysokie zainteresowanie tym przedsięwzięciem świadczy jedynie o tym, że istnieje ogromna potrzeba powołania do życia instytucji, która w sposób realny będzie miała wpływ na kształt polskiego rynku efektywności energetycznej" mówi Piotr Pawlak, dyrektor zarządzający BuildDesk Polska i członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej Efektywności Energetycznej.

W trakcie zebrania wybrana została Rada Izby i Komisja Rewizyjna, jak również uchwalono statut Izby. Organy te będą dokładały starań, by działalność KIGEE wpisywała się w politykę energetyczną Unii Europejskiej, wspierając Polskę w realizacji unijnych dyrektyw.

"Pragniemy, razem z pozostałymi członkami KIGEE, aby wyróżniała się ona wśród innych instytucji działających na tym polu w Polsce. Największym atutem Izby ma być skuteczność podejmowanych przez nią działań oraz stały rozwój stymulujący sukces wszystkich jej członków" mówi prezes Izby, Leszek Jaremkiewicz i zapowiada, że już wkrótce możemy się spodziewać pierwszych rezultatów jej funkcjonowania.

źródło i zdjęcie: kig.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT