Nowa strategia energetyczna Vattenfall

Vattenfall dąży do zwiększenia zysków i skuteczniejszego tworzenia wartości, redukcji zadłużenia oraz zmniejszenia wskaźników emisji CO2. Firma chce się znaleźć się wśród liderów rozwoju ekologicznie zrównoważonej produkcji energii.

Nowa strategia energetyczna Vattenfall

Założenia te są częścią nowego kierunku strategicznego firmy. Vattenfall pozostanie zintegrowanym przedsiębiorstwem energetycznym ze zróżnicowanym portfelem produkcji. Działalność będzie się koncentrowała geograficznie na Szwecji, Niemczech i Holandii.

Nowy kierunek strategiczny Vattenfall ma zwiększyć zyski i skuteczniej tworzyć wartość oraz zmniejszyć wskaźniki emisji CO2. Przedstawiciele Vattenfall podkreślają, że koncern działa na rynku pełnym wyzwań - przedsiębiorstwo zbudowało mocną pozycję, ale musi poprawić efektywność operacyjną, zmniejszyć poziom zadłużenia i wskaźniki emisji CO2, które są obecnie powyżej średniej w branży.

Po okresie intensywnego rozwoju firmy poprzez zakup nowych przedsiębiorstw, w którym Vattenfall stał się jednym z największych europejskich przedsiębiorstw energetycznych, firma wchodzi w fazę konsolidacji. Zainicjowany zostanie programu redukcji kosztów, którego celem jest zmniejszenie kosztów operacyjnych o 6 mld koron szwedzkich (około 648 mln euro). Cel ten ma być osiągnięty dzięki redukcji kosztu zakupów i usprawnieniu procesów w działalności operacyjnej i utrzymania. Doprowadzi to częściowo do zmniejszenia zatrudnienia, które ma nastąpić w wyniku naturalnych procesów. Rozmowy z organizacjami pracowniczymi zostały już rozpoczęte.

Całkowity program inwestycyjny na kolejne pięć lat (2011-2015) ma być ograniczony do 165 mld koron (ok. 17,8 mld euro) w porównaniu do 201 mld koron (21,7 mld euro) przewidzianych w programie inwestycyjnym na bieżący okres (2010-2014). Zostaną zbadane potencjalne możliwości wycofania się z rynków krajowych i zbycia aktywów, które nie są zgodne z nowym kierunkiem strategicznym. W ten sposób Vattenfall chce redukować wskaźniki emisji CO2 i wzmocnić bilans, aby umożliwić rozwój firmy w przyszłości.

Ekspansja i rozwój przewidywane są w obszarze niskoemisyjnej produkcji energii, takiej jak energia wiatrowa, jądrowa, z biomasy, z wody oraz z gazu. Vattenfall pozostanie zintegrowanym przedsiębiorstwem energetycznym, którego działalność będzie koncentrować się na produkcji, ale również będzie obejmować dystrybucję, obrót i sprzedaż. Jako podstawowe zostaną utrzymane trzy dotychczasowe produkty: energia elektryczna, ciepło i gaz.

"Przyjmując nowy kierunek strategiczny, Vattenfall wykonuje kolejny krok w rozwoju firmy. Ma to na celu wzmocnienie bilansu Vattenfall, zwiększenie zysku i skuteczniejsze tworzenie wartości oraz przygotowanie firmy na dalszy rozwój w przyszłości" - mówi Øystein Løseth, dyrektor generalny Vattenfall.

"Po okresie intensywnego rozwoju nadszedł czas na konsolidację. Vattenfall zmniejszy wskaźniki emisji CO2 i znajdzie się wśród liderów rozwoju zrównoważonej produkcji energii" - dodaje Lars Westerberg, Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Struktura organizacyjna podporządkowana biznesowi zostanie wprowadzona 1 stycznia 2011 r., aktualnie jest omawiana z przedstawicielami pracowników. Wynikiem wdrożenia nowej struktury będzie większa odpowiedzialność, lepsze wyniki, mniejsze koszty operacyjne i administracyjne, a także wzmocnienie wysiłków na rzecz wyższej satysfakcji klienta w całej firmie.

źródło i zdjęcie: vattenfall.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT