Dyrektywa wspierająca rozwój rynku pomp ciepła przyjęta przez UE

Unia Europejska przyjęła dyrektywę 2012/27/EU w sprawie efektywności energetycznej i opublikowała ją w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 14 listopada 2012 r. Wejdzie ona w życie 4 grudnia 2012 r. Jest to kolejna europejska dyrektywa po dyrektywie OZE, EPBD, mająca duże znaczenie dla rozwoju rynku pomp ciepła w Europie.

Dyrektywa wspierająca rozwój rynku pomp ciepła przyjęta przez UE

Dyrektywa 2012/27/EU została przyjęta w dniu 25 października 2012 r., a jej najważniejsze punkty to:

  • roczne zobowiązanie dystrybutorów energii w wysokości 1,5% zmniejszenia sprzedaży energii do odbiorców końcowych - z możliwością dla Państw Członkowskich zaliczenia oszczędności energii osiągniętych w przetwarzaniu energii, sektorze przesyłowym i dystrybucji, w tym efektywnego ogrzewania i chłodzenia infrastruktury, aby osiągnąć postawiony cel (Art.7);
  • 3% stopa zobowiązania renowacji - "łącznej powierzchni ogrzewanych i/lub chłodzonych budynków" - w sektorze publicznym dla budynków "będących własnością i zajętych" przez administrację rządową (Art.5);
  • długoterminowa strategia krajowa renowacji budynków - w tym komercyjnych, mieszkalnych, budynków publicznych i prywatnych (Art.4);
  • audyty energetyczne i systemy zarządzania dla dużych przedsiębiorstw (Art.8).

Od dnia 30 kwietnia 2013 roku Państwa Członkowskie będą sporządzać coroczny raport w sprawie postępów osiągniętych w stosunku do swoich krajowych celów w zakresie efektywności energetycznej.

Państwa Członkowskie mają czas do czerwca 2014 r. do włączenia Dyrektywy 2012/27/EU w sprawie efektywności energetycznej do prawa krajowego. Ostatecznie 30 czerwca 2014 r. Komisja Europejska oceni postępy w kierunkach osiągnięcia celów w zakresie efektywności energetycznej, postawionych do 2020 r. i zaproponuje dalsze środki w razie potrzeby.

źródło: EHPA/PORT PC
zdjęcie: Viessmann

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT