Dyrektywa ErP już wdrożona w życie

Pierwszy etap zmiany wymagań dotyczących silników elektrycznych rozpoczął się 16 czerwca br. Stanowi to realizację postanowień rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 640/2009.

Dyrektywa ErP już wdrożona w życie

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do dyrektyw: 2005/32/WE zwanej Dyrektywą EuP (ang. Energy using Products) oraz do Dyrektywy 2009/125/WE zwanej dalej Dyrektywą ErP (ang. Energy related Products).

Rozporządzenie ustanawia nowe normy sprawności nominalnej, które muszą spełniać silniki elektryczne. Cel obrany przez Komisję Wspólnot Europejskich (KWE) to dostosowanie standardów europejskich do norm ogólnoświatowych przyjętych przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) oraz złagodzenie wpływu użytkowania silników elektrycznych na środowisko.

Skutkiem tego jest zmiana do niedawna obowiązującej klasyfikacji sprawności silników od EFF1 do EFF3 i wprowadzenie nowych klas sprawności od IE1 do IE4. Termin "IE" oznacza międzynarodową sprawność (ang. International Efficiency), która określa globalnie stosowane klasy sprawności dla trójfazowych silników klatkowych o zakresie mocy od 0,75 do 375 kW. IEC, a w ślad za nią KWE, wprowadziły nowe normy: PN-EN 60034-30:2009 i IEC TS 60034-31:2009, w których zostały zdefiniowane następujące klasy sprawności silników elektrycznych:

  • IE1 = standardowa sprawność, porównywalna do EFF2
  • IE2 = wysoka sprawność, porównywalna do EFF1
  • IE3 = sprawność premium
  • IE4 = sprawność super-premium, wprowadzona normą IEC TS 60034-31 Ed.1, to najwyższa, przyszłościowa klasa sprawności.

Zmiany wymagań, wprowadzone rozporządzeniem 640/2009, obejmują trzy etapy:

  • od 16.06 br. wszystkie silniki elektryczne wprowadzane na rynek, muszą spełniać wymagania sprawności na poziomie klasy IE2;
  • od 01.01.2015 silniki o mocy znamionowej w zakresie mocy od 7,5 do 375 kW muszą spełnić bardziej rygorystyczne wymagania na poziomie sprawności klasy IE3, lub posiadać sprawność klasy IE2 i być wyposażone w bezstopniową regulację prędkości obrotowej;
  • od 01.01.2017 wymagania te będą obowiązywały dla silników o mocy znamionowej
  • od 0,75 do 375 kW. Alternatywnie, silniki te mogą cechować się sprawnością na poziomie klasy IE2 pod warunkiem wyposażenia ich w bezstopniową regulację prędkości obrotowej.

Powyższy harmonogram zmian dotyczy również silników zainstalowanych w pompach dławnicowych wykorzystywanych w ogrzewnictwie i klimatyzacji, a także w systemach zaopatrzenia w wodę, podnoszenia ciśnienia oraz odprowadzania ścieków.

Aby ułatwić swym partnerom tę zmianę, Wilo dostarcza od początku br. wyłącznie pompy dławnicowe wyposażone w silniki klasy IE2. Podejście takie oznacza, że wymagania dyrektywy ErP wprowadzonej w życie, zostały spełnione przed czasem, a tym samym unikamy wszelkich kontrowersji wokół daty oficjalnego wejścia nowych wymagań w życie. Wczesne przejście na silniki IE2 przynosi równocześnie dodatkową oszczędność energii, co za tym idzie zmniejsza nakłady na użytkowanie pomp i przyczynia się do ochrony klimatu w Unii Europejskiej.

Według szacunków KWE około 70% całej energii elektrycznej zużywanej przez przemysł pobierane jest przez silniki indukcyjne pracujące w wielu różnych urządzeniach, łącznie z pompami dławnicowymi. Ogólną moc silników indukcyjnych zainstalowanych w krajach Unii ocenia się na około 260 GW, a energię pobieraną przez nie w ciągu roku 2005 na 1070 TWh (przewidywany wzrost zużycia energii w 2015 r. do 1250 TWh).

Dzięki wprowadzonym przepisom dotyczącym silników elektrycznych, do roku 2020, Komisja Wspólnot Europejskich spodziewa się zaoszczędzić na całym obszarze Unii, zgodnie z obliczeniami wykonanymi przez samą Komisję, 315 TWh energii elektrycznej oraz zredukować produkcję CO2 o około 135 milionów ton.

Przykładem pomp wyposażonych w silniki klasy IE2 są między innymi energooszczędne pompy elektroniczne Wilo CronoLine typu IL-E a także ich nowe typy zwiększające pole pracy, wprowadzane na rynek w 2011 roku. Pompy te spełniają już wymagania które będą wprowadzone w roku 2017, co pozwala je już dziś umieszczać nawet w projektach o odroczonym terminie realizacji.

źródło i zdjęcie: wilo.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT