Ograniczenie obowiązku powtarzania egzaminów dla energetyków

Podczas jednego z sierpniowych posiedzeń, sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo energetyczne. Nie znalazł się w niej zapis mówiący o tym, że pracownicy energetyki są zobligowani co pięć lat powtarzać egzaminy potwierdzające ich kwalifikacje i uprawnienia a postanowił utrzymać obowiązek ponownego sprawdzania kwalifikacji jedynie w ograniczonym zakresie.

Ograniczenie obowiązku powtarzania egzaminów dla energetyków

Pomimo apelu Stowarzyszenia Elektryków Polskich skierowanego do posłów, w sprawie utrzymania w Prawie Energetycznym obowiązkowych egzaminów dla energetyków, Sejm odrzucił 19 sierpnia 2011 r. poprawkę Senatu. Oznacza to, że obowiązek powtarzania egzaminów kwalifikacyjnych dla energetyków został ograniczony.

Obowiązek powtarzania egzaminów kwalifikacyjnych dla energetyków obowiązuje jedynie w następujących przypadkach:

  • dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji, lub sieci, a świadczących usługi na rzecz konsumentów oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorców
  • na wniosek pracodawcy - w przypadku modernizacji, lub istotnej zmiany parametrów urządzeń, instalacji, lub sieci, przy których pracownicy są zatrudnieni
  • dla osób, które posiadają odpowiednie kwalifikacje, ale w ciągu ostatnich pięciu lat nie pracowały przy urządzeniach, instalacjach, lub sieciach.

Ustawa Prawo energetyczne została przekazana Prezydentowi do zatwierdzenia i zacznie obowiązywać prawdopodobnie pod koniec września br.

źródło i zdjęcie: sep.com.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT