W Krakowie powstanie Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego powstanie za dwa lata na Politechnice Krakowskiej. Inwestycja ma kosztować ponad 20 mln zł, z czego 17 mln zł będzie stanowić unijne dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W Krakowie powstanie Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

Na Kampusie Politechniki Krakowskiej powstanie laboratorium wyposażone w wysokiej klasy aparaturę badawczo-diagnostyczną do prowadzenia badań i wdrażania nowoczesnych technologii i rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych oraz instalacji dla budownictwa blisko zeroenergetycznego.

W Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego przeprowadzane będą badania komfortu cieplnego osób znajdujących się w budynku, a także analizy jakości powietrza i emisji zanieczyszczeń dla badanych technologii. Sam budynek laboratorium wykonany będzie w sposób umożliwiający zmianę rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych w zależności od potrzeb badawczych. Będzie całkowicie zautomatyzowany przy użyciu systemów inteligentnego sterowania, zostaną w nim zastosowane systemy ogrzewania i wentylacji o różnym charakterze i parametrach, będzie też zasilany energią ze zróżnicowanych źródeł, w tym ze źródeł odnawialnych.

Budownictwem energooszczędnym zajmujemy się od ponad 20 lat. Dzięki wsparciu unijnemu chcemy jego ideę skuteczniej promować i wcielać w życie, mówi prof. Kazimierz Furtak, rektor Politechniki Krakowskiej. Mamy ambicję stać się liderem w zakresie wdrażania do powszechnego użytku technologii energooszczędnego budowania nie tylko w regionie, ale i na forum ogólnopolskim.

Jak podkreśla rektor PK, laboratorium spełniać będzie wiele funkcji: Chcemy dzięki niemu proponować nowoczesne rozwiązania projektowe, architektoniczne, technologiczne, ale też prowadzić szeroką działalność edukacyjną. Dlatego laboratorium stanie w centrum miasta, na naszym głównym Kampusie i będzie łatwo dostępne dla każdego, kto będzie chciał tu zajrzeć, dowiedzieć się więcej o budowaniu energooszczędnym.

Projekt, którego głównym beneficjentem jest Politechnika, będzie realizowany w partnerstwie z gminą Tarnów i Zespołem Szkół Budowlanych w Tarnowie. Tu uruchomiony zostanie "Poligon Energooszczędności", jako zaplecze do nauki i praktycznego wdrożenia technologii budownictwa pasywnego. To wyjątkowe partnerstwo także służyć będzie transferowi wiedzy naukowej do praktyki budowlanej.

źródło i zdjęcie: Politechnika Krakowska

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT