Duża popularność przydomowych oczyszczalni ścieków

Program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączeń do sieci kanalizacyjnej nabrał rozpędu. Pod koniec 2011 r. NFOŚiGW podpisywał nawet 8 umów dziennie. Uruchomiony zaledwie pół roku temu program stale zyskuje na popularności.

Duża popularność przydomowych oczyszczalni ścieków

Duża popularność przydomowych oczyszczalni ścieków ma związek z uruchomionym przez NFOŚiGW w połowie 2011 r. programem, który ma za zadanie wesprzeć finansowo samorządy w wypełnieniu wspólnotowego obowiązku - zapewnienia do 2015 roku wysokiego poziomu oczyszczania ścieków komunalnych powstających na obszarach wszystkich aglomeracji.

Tam gdzie już jest lub ma powstać zbiorcza sieć kanalizacyjna, Fundusz pomoże podłączyć do niej większą liczbę gospodarstw domowych. Tam gdzie gęstość zaludnienia sprawia, że budowa systemu kanalizacji nie byłaby opłacalna ekonomicznie - Fundusz dopłaci do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

22 grudnia 2011 r. zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW Małgorzata Skucha podpisała umowy na dofinansowanie z przedstawicielami sześciu samorządów i spółek komunalnych: z Nowego Miasta, Marek, Woli Mysłowskiej, Mokobodów, Słupii i Długosiodła, na łączną kwotę ponad 4,5 mln zł.

Na 2012 r. przewidziane są środki w wysokości 46 mln zł (wyższe o 30 mln zł niż wstępnie planowano). Od samego początku roku widać, że zainteresowanych przydomowymi oczyszczalniami ścieków nie zabraknie - tylko 2 stycznia br. złożonych zostało 15 wniosków.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest zebranie przez wnioskodawcę deklaracji od minimum 50 podmiotów gotowych na przystąpienie do programu. Budżet programu wynosi 300 mln złotych do końca 2015 r. Wnioskodawcy - gminy lub spółki komunalne - mogą otrzymać 45% dotacje oraz pożyczki w wysokości dalszych 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Końcowymi odbiorcami pomocy są osoby fizyczne.

Duże zainteresowanie programem dopłat do przydomowych oczyszczalni ścieków, jest wynikiem zarówno spotkań i szkoleń, w których przedstawiciele Narodowego Funduszu licznie brali udział w ubiegłym roku, ale też zaangażowania mediów, w szczególności lokalnych, które od kilku miesięcy informują o możliwości skorzystania z dofinansowania.

Władze samorządowe mają też świadomość, że wysoki poziom oczyszczania ścieków jest nie tylko unijnym obowiązkiem, spoczywającym na gminach, ale również efektem ekologicznym, który był warunkiem skorzystania w ubiegłych latach ze środków Funduszu Spójności na budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacji zbiorczych.

Niespełnienie tego warunku skutkowałoby w perspektywie koniecznością oddania do unijnej kasy ogromnych dotacji zainwestowanych w infrastrukturę wodno-ściekową.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie nfosigw.gov.pl. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, aż do wyczerpania (zakontraktowania) wszystkich środków przewidzianych na ten rok.

źródło i zdjęcie: nfosigw.gov.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT