Oczyszczalnia ścieków w Sitkówce nominowana do Złotego Żurawia

Zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Sitkówce została nominowana do nagrody "Złoty Żuraw 2011" dla najlepszej inwestycji w regionie świętokrzyskim w ubiegłym roku. Oczyszczalnia rywalizuje w kategorii budownictwo przemysłowe w konkursie organizowanym przez "Echo Dnia".

Oczyszczalnia ścieków w Sitkówce nominowana do Złotego Żurawia

Jest to już druga edycja konkursu na najlepszą inwestycję w regionie. W kategorii budownictwo przemysłowe jednym z kandydatów do nagrody "Złoty Żuraw 2011" jest oczyszczalnia ścieków w Sitkówce.

Nagradzane są obiekty oddane do użytku w 2011 r., w czterech kategoriach: usługowe, użyteczności publicznej, mieszkaniowe i przemysłowe. O zwycięstwie decydują głosy SMS (75 proc.) i jury (25 proc.). Jury w każdej kategorii przyzna też "Żurawia Specjalistów".

Zakończona w ubiegłym roku modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sitkówce jest wyjątkową budową w skali regionu, ukończoną w terminie, zgodnie z założeniami, co potwierdziły  instytucje Unii Europejskiej, która dofinansowała inwestycję.

Podczas tej budowy wyburzono 9 obiektów, zmodernizowano 32 a aż 65 wybudowano od podstaw. Inwestycja przebiegała na obszarze 21 hektarów, cały czas w czynnym zakładzie, co stanowiło dodatkowe utrudnienie realizacyjne. Zmodernizowano i rozbudowano ciąg mechanicznego oczyszczania, instalację aparatury kontrolno-pomiarowej, zmieniono system sterowania, zbudowano zaplecze techniczno-socjalne i administracyjne, zrekultowano nieczynną lagunę osadową.

W trakcie przeprowadzonych przedsięwzięć zbudowano także pierwszą w regionie Stację Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych, która dzięki nowoczesnej technologii rozwiązuje trudny problem składowania groźnych dla przyrody i zdrowia ludzi odpadów.

W efekcie udało się zredukować wszystkie wskaźniki jakości ścieków oczyszczonych do poziomu określonego we wcześniejszym jak i obecnie obowiązującym pozwoleniu wodno prawnym wydanym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Rzeka Bobrza poniżej oczyszczalni uzyskała bardzo dobrą, II klasę czystości a jeszcze kilka lat temu była tak zanieczyszczona, że nie mieściła się w żadnej klasyfikacji. W związku z tym Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 24 lutego br. orzekł o zmniejszeniu do zera sumy kar o łącznej wartości 35 mln 658 tys. 859 zł, nałożonych na Wodociągi Kieleckie za odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Sitkówce do rzeki Bobrzy w okresie od 2003 do 2010 r. - Anulowano 35 mln zł kary dla spółki wodociągowej.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sitkówce kosztowała 237 mln 956 tys. 893 zł, z czego 175 mln 446 tys. 147 zł stanowiły środki własne, a pozostałą kwotę dofinansowała Unia Europejska z Funduszu Spójności.

źródło i zdjęcie: wod-kiel.com.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT