Dotacje na montaż pomp ciepła nie ruszą w przyszłym roku

Ograniczenie przyszłorocznego budżetu jest powodem wycofania się NFOŚiGW z programu dopłat do montażu pomp ciepła. Mimo zapowiedzi uruchomienie programu dopłat do montażu pomp ciepła przez osoby fizyczne, ze względów finansowych zostanie to przesunięte w czasie.

Dotacje na montaż pomp ciepła nie ruszą w przyszłym roku

Ustawa budżetowa zakłada zmniejszenie dochodów Funduszu o 500 mln zł, czyli o 23% w stosunku do roku ubiegłego. Powodem pogorszenia się kondycji budżetowej NFOŚiGW jest spodziewany spadek dochodów z opłat zastępczych za produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

W obecnie obowiązującym systemie wsparcia dla producentów zielonej energii, koncerny energetyczne muszą kupować określoną ilość zielonych certyfikatów lub alternatywnie płacić tzw. opłaty zastępcze, które trafiają na konto NFOŚiGW.

Tego rodzaju opłaty to kluczowa pozycja po stronie dochodów Funduszu. Rzeczpospolita informuje, że na koniec 2010 roku w budżecie NFOŚiGW z tego tytułu było 740 mln zł.

"W tym roku po raz pierwszy udział obowiązkowej sprzedaży energii z odnawialnych źródeł nie wzrasta, także w przyszłym roku ma on pozostać na niezmienionym poziomie 10,4 proc. Jednocześnie przybywa odnawialnych źródeł, dlatego opłat zastępczych dostaniemy mniej" mówi rzecznik NFOŚiGW.

W zamian programu dopłat do pomp ciepła, Fundusz przewiduje uruchomienie dofinansowań do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych, środki przeznaczone na ten cel mają być dystrybuowane za pośrednictwem gmin.

Ponadto, jeszcze w maju ruszyć ma program dofinansowań na termomodernizacje w sektorze samorządowym, którego budżet wyniesie 50 mln zł.

źródło i zdjęcie: gramwzielone.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT