Dotacje na inteligentne sieci energetyczne ruszą w tym roku

W drugiej połowie 2012 r. ma zostać ogłoszony konkurs w ramach programu wspierającego inteligentne sieci energetyczne. Przewidzianych jest ponad 300 mln zł, które trafią m.in. na wdrażanie smart metering`u i smart grid`u, a także na budowę urządzeń magazynujących energię.

Dotacje na inteligentne sieci energetyczne ruszą w tym roku
Dotacje na inteligentne sieci energetyczne mają ruszyć w trzecim kwartale br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ma wtedy ogłosić pierwszy konkurs w ramach programu wspierającego inteligentne sieci energetyczne. Na cały program przeznaczone ma być około 320 mln zł z opłat zastępczych i kar naliczanych przez URE.

"Do maja br. zostanie przyjęty regulamin całego programu, a pierwszy konkurs ogłoszony będzie w trzecim kwartale tego roku" wyjaśniał Wojciech Stawiany z NFOŚiGW, podczas II Forum Małych Elektrowni Wiatrowych.

Dotacje na inteligentne sieci energetyczne, przeznaczone będą na wdrażanie smart metering`u i smart grid`u w przestrzeniach pilotażowych, czyli przedsięwzięcia z zakresu inteligentnych sieci energetycznych, zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia.

Część funduszy z puli 320 mln zł będzie przeznaczonych na budowę urządzeń magazynujących energię oraz na odnawialne źródła energii, w szczególności źródła rozproszone.

źródło i zdjęcie: nfosigw.gov.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT