ABB zaangażowane w prace nad Smart Grid

Wiodący na świecie dostawca technologii energetyki i automatyki firma ABB, poinformowała o swoim zaangażowaniu w projekt Grid4EU w roli kluczowego partnera. Grid4EU to nowatorskie konsorcjum 27 partnerów zaangażowane w rozwiązania dla sieci dystrybucyjnych.

ABB zaangażowane w prace nad Smart Grid

Konsorcjum skupi się na demonstrowaniu na dużą skalę rozwiązań dla sieci dystrybucyjnych, które mogą zostać powielone i wdrożone gdziekolwiek w Europie w końcowej fazie realizacji projektu.

ABB jest zaangażowane w prace nad Smart Grid i odegra kluczową rolę w Grid4EU. W skład konsorcjum wchodzi sześciu czołowych europejskich Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (zaopatrujących w sumie ponad 50% konsumentów energii elektrycznej w Europie), jak również detalicznych sprzedawców energii elektrycznej, wytwórców i organizacji badawczych.

Program Grid4EU ma kierować rozwojem wydajnych rozwiązań w obszarze nadzoru i sterowania w tych częściach sieci dystrybucyjnej, które wcześniej nie posiadały tego typu rozwiązań. Tak daleko idące możliwości w zakresie zarządzania są kluczowe dla bezpiecznej integracji rozproszonych źródeł energii odnawialnej, umożliwiając redukcję CO2 przy zachowaniu niezawodności sieci.

Program będzie również pomagał w dynamicznym zarządzaniu podażą i popytem na energię elektryczną, dalszym wsparciu dla integracji źródeł energii odnawialnej oraz umożliwianiu konsumentom przyjęcia roli aktywnego uczestnika w sieci.

Częścią projektu Grid4EU jest sześć pokazowych sieci inteligentnych, tworzonych na dużą skalę w sześciu różnych krajach. ABB będzie uczestniczyć w pracach w trzech z sześciu projektów - razem z firmami RWE w Niemczech, Vattenfall w Szwecji oraz CEZ w Czechach.

"ABB posiada znaczące doświadczenie w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań dla automatyki sieci dystrybucyjnych. Te technologie poprawiają elastyczność oraz pomagają w utrzymaniu stabilności" powiedział John Finney, dyrektor jednostki Zarządzania Produktem dla biznesu Zarządzanie Siecią.

"Ten program pozwoli na zademonstrowanie naszych możliwości w zakresie dostarczania rozwiązań umożliwiających wprowadzenie sieci dystrybucyjnych przyszłości" dodaje John Finney.

ABB podpisała kilka porozumień o współpracy z kluczowymi firmami przemysłu energetycznego na projektowanie oraz wdrażanie rozwiązań z obszaru sieci inteligentnych.

źródło i zdjęcie: abb.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT