Napędy elektryczne ABB pomagają oszczędzać energię

Lider w technologiach dla energetyki i automatyki - firma ABB, opublikowała szacunkowe dane roczne odnośnie oszczędności, generowanych przez zainstalowane napędy własnej produkcji. Pozwoliły one zaoszczędzić rekordową liczbę 310 milionów megawatogodzin w 2011 r.

Napędy elektryczne ABB pomagają oszczędzać energię

Wielkość oszczędności energii elektrycznej to równowartość mocy wytwórczej 41 reaktorów atomowych.

Około 310 mln MWh energii elektrycznej zostało zaoszczędzonych dzięki napędom ABB w 2011 r. To o 19% więcej niż w poprzednim roku. Napędy elektryczne są stosowane do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych oraz poziomu zużycia energii elektrycznej. Silniki elektryczne działające w przemyśle odpowiadają za około 25 procent światowej konsumpcji elektryczności.

Oszczędności generowane przez silniki ABB w 2011 r. odpowiadają emisji 260 milionów ton CO2 - w przypadku, gdyby ta energia pochodziła z paliw kopalnych - lub równowartości 34 mld dolarów w postaci mniejszych opłat za energię (dane szacunkowe według cen elektryczności w Stanach Zjednoczonych w 2011 roku).

Wielkość tych oszczędności jest ekwiwalentem energii elektrycznej jaką rocznie konsumuje 75 mln gospodarstw domowych w Unii Europejskiej (średnia konsumpcja elektryczności w gospodarstwach UE - dane za: IEA world energy outlook 2011).

"Potencjał jeśli chodzi o oszczędności w zakresie energii elektrycznej i kosztów jest olbrzymi zważywszy na to, że tylko około 10 procent silników działających w przemyśle jest obecnie łączonych z napędami elektrycznymi" powiedział Ulrich Spiesshofer, członek komitetu wykonawczego Grupy oraz Dyrektor Dywizji ABB Napędy i Automatyzacja Produkcji.

"Wykorzystywanie energii w sposób bardziej efektywny pozostanie, przez znaczny okres czasu, największą możliwością na ograniczenie konsumpcji energii, a co za tym idzie również kosztów i emisji gazów cieplarnianych" dodał Ulrich Spiesshofer.

Silniki elektryczne są szeroko stosowane w przemyśle, na przykład przy przepompowywaniu wody, napędzaniu wentylatorów i klimatyzatorów, transportu za pomocą taśmociągów, walcowaniu stali, obsłudze wind, itp.

Szacunkowe obliczenia ABB dotyczące rocznych oszczędności oparte są na porównaniu średniej konsumpcji elektryczności w aplikacjach, w których są oraz w których nie ma zainstalowanych napędów. Wiele silników elektrycznych, które nie korzystają z technologii napędów, działają przy wykorzystaniu maksymalnej prędkości obrotowej i są w prosty sposób dławione, gdy pojawia się konieczność ich spowolnienia.

W przypadku silników elektrycznych 92-95% całkowitych kosztów ich użytkowania stanowi energia elektryczna (w zależności od wielkości silnika), więc inwestycja w napędy elektryczne zazwyczaj zwraca się w mniej niż dwa lata.

źródło i zdjęcie: abb.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT