Kto zapłaci za wdrożenie inteligentnego opomiarowania?

Ogólna wycena kosztów projektów wdrożenia inteligentnego opomiarowania została przedstawiona w dokumencie przygotowanym dla PSE Operator. Blisko 16 mln liczników ma kosztować rynek energetyczny 7 mld zł, wycenia Jacek Piotrowski - konsultant rynku energetycznego Hewlett-Packard Solutioning Team EMEA.

Kto zapłaci za wdrożenie inteligentnego opomiarowania?

"Ogólna wycena kosztów projektów wdrożenia inteligentnego opomiarowania została przedstawiona w dokumencie przygotowanym dla PSE Operatora, dla całego rynku jego poziom można określić na 7 mld PLN (16 mln liczników)" informuje Jacek Piotrowski, konsultant rynku energetycznego Hewlett-Packard Solutioning Team EMEA.

Nasz rozmówca strukturę kosztów przedstawia następująco: 30% to usługi i produkty związane z instalacjami urządzeń, 30% to zakup sprzętu (liczniki, koncentratory, itp.), 20% to wydatki dotyczące zapewnienia komunikacji i 20% to koszty IT (oprogramowanie, usługi).

"Projekty inteligentnego opomiarowania dotyczą grup taryfowych C i G" kontynuuje Jacek Piotrowski.

"Odbiorcy przemysłowi (A i B) są już dzisiaj obsługiwani w zupełnie nowy sposób, za pomocą użycia zdalnego odczytu (zdalnego dostępu do układów pomiarowych)" dodaje Piotrowski.

Jak wyjaśnia przedstawiciel HP, przedsiębiorstwa, zwłaszcza z grupy C i wybrani z grupy G, mają możliwość udziału w procesach regulacyjnych, wiążących się z dodatkowym przychodem bądź obniżeniem kosztu zakupu energii.

"W przypadku wszystkich klientów z grupy G i mających taką możliwość klientów z grupy C, źródłem korzyści jest możliwość zmiany sposobu zużywania energii" tłumaczy ekspert.

Jego zdaniem, po wprowadzeniu taryf wielostrefowych, taryf Time Of Use, itp. cena energii będzie zmienna w czasie doby.

"W związku z tym, że infrastruktura AMI pozwala również na przesyłanie sygnałów sterujących do urządzeń domowych, inteligentne opomiarowanie pozwala na komunikowanie informacji o cenach konsumentowi (odbiorcy)" mówi Jacek Piotrowski.

"Uzyskuje on tym samym możliwość dopasowania godzin pracy swoich urządzeń do pór doby, w których energia będzie najtańsza, oczywiście dla urządzeń, których praca może być wykonana w dowolnej porze dnia czy nocy, np. ogrzewanie czy pralki."

W ten sposób, zdaniem przedstawiciela HP, konsument obniży koszt wykorzystywanej przez siebie energii, niekoniecznie ograniczając swoje zużycie.

"Dodatkowo dzięki dokładniejszej informacji o profilu zużycia energii, odbiorca będzie miał możliwość ograniczenia bądź zmodyfikowania sposobu zużycia prądu w zależności od pory dnia" wyjaśnia.

źródło i zdjęcie: wnp.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT