Rozpoczyna się drugi nabór na dofinansowanie inwestycji z pompami ciepła

WFOŚiGW w Warszawie ogłosił nabór wniosków w trybie konkursowym na zadania pn. "Zakup i montaż pomp ciepła o mocy do 160 kW". Jest to już drugi nabór (pierwszy zakończył się 29 lutego 2012 r.), a dotacje dotyczą tylko województwa mazowieckiego.

Rozpoczyna się drugi nabór na dofinansowanie inwestycji z pompami ciepła

Rozpoczynający się 15 marca br. drugi nabór na dofinansowanie inwestycji z pompami ciepła potrwa do 16 kwietnia br.

Celem konkursu jest propagowanie odnawialnych źródeł energii oraz upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji. Program kierowany jest do osób fizycznych i prawnych posiadających prawo do dysponowania nieruchomością lub pozwolenie na budowę budynku, którego źródłem ciepła jest pompa ciepła.

Dofinansowanie inwestycji z pompami ciepła jest udzielane w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych.

Na koszty kwalifikowane składają się:

  • koszt zakupu i montażu pompy ciepła wraz z osprzętem,
  • projekt prac geologicznych,
  • inne materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowej pracy pompy ciepła,
  • koszt przygotowania dokumentacji technicznej (projektowe) oraz podatek od towarów i usług (VAT).

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) uważa, że celowe jest wprowadzenie takich programów w całej Polsce, a w pierwszej kolejności w obszarach gdzie występuje największa emisja pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10, czyli na terenie Małopolski i Górnego Śląska.

Dyrektywa 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. "w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy" zobligowała obniżenie średniorocznej emisji pyłów zawieszonych PM 2,5 do poziomu poniżej 25 µg/m3. W wielu rejonach naszego kraju emisja pyłów zawieszonych PM przekracza tę wartość kilkukrotnie.

Ponieważ emisja pyłów zawieszonych występuje głównie w miesiącach zimowych, szczególną rolę w jej obniżeniu (zarówno PM 2,5, jak i PM10) mogą odegrać pompy ciepła.

Pompy ciepła, jako jedyna z technologii grzewczych korzystających z OZE nie korzystały dotychczas z żadnego centralnego systemu finansowego wsparcia. Mimo to według danych PORTPC, w 2011 roku nastąpił znaczny przyrost rynku pomp ciepła, wynoszący ponad 30% w stosunku do 2010 r., a łączna sprzedaż osiągnęła ponad 10 tys. sztuk pomp ciepła.

Długa lista zalet stosowania instalacji pomp ciepła niewątpliwie powiększyła się w momencie rozpoczęcia drugiego naboru na dofinansowanie tego typu inwestycji.

źródło i zdjęcie: wfosigw.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT