Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła przyjęta do EHPA

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła została oficjalnie przyjęta do grona członków Europejskiej Organizacji Pomp Ciepła - EHPA (European Heat Pump Association). Jest to drugie polskie stowarzyszenie, które należy do tej organizacji mającej swoją siedzibę w Brukseli. 

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła przyjęta do EHPA

W skład Europejskiej Organizacji Pomp Ciepła wchodzą już przedstawiciele 22 państw - w sumie 93 członków. W gronie EHPA znajdują się zarówno producenci pomp ciepła, jak i instytuty i laboratoria badawcze, uczelnie wyższe oraz agencje energetyczne.

Współpraca Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła z EHPA ma obejmować wprowadzenie do kraju projektów, które ukierunkowane są na zwiększenie jakości wykonywanych instalacji z pompami ciepła, co w konsekwencji sprzyjać będzie wzrostowi zainteresowania w naszym kraju technologią pomp ciepła jako niezawodną i opłacalną inwestycją.

Pierwszy z wspomnianych wyżej projektów to wprowadzenie oznakowania pomp ciepła Europejskim Znakiem Jakości EHPA, który jest przyznawany urządzeniom spełniającym opracowane przez specjalistów kryteria mające zapewnić najwyższą jakość produktu.

Kolejnym projektem planowanym do wprowadzenia w Polsce, jest Europejski System Szkoleń Instalatorów - EUCERT. Stworzony został w celu podniesienia poziomu szkoleń w zakresie instalacji pomp ciepła w całej Europie. Ujednolicenie programu szkoleń i wymiana doświadczeń pozwalają na podnoszenie jakości wykonywanych systemów grzewczych z pompami ciepła, tak by były jak najbardziej wydajne i niezawodne.

Główne działania Europejskiej Organizacji Pomp Ciepła skupiają się na rozpowszechnianiu wiedzy o technologii pomp ciepła w krajach europejskich; edukacji i certyfikacji instalatorów pomp ciepła; podnoszeniu jakości pomp ciepła i systemów, w których skład wchodzą; wsparciu programów badawczych mających na celu rozwój technologii pomp ciepła oraz działaniach legislacyjnych.

Zdaniem Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła wspólne działania z EHPA spowodują, że technologia pomp ciepła zostanie bardziej doceniona w Polsce. Współpraca na poziomie europejskim sprzyjać będzie dalszemu wzrostowi rynku pomp ciepła w kolejnych latach.

źródło i zdjęcie: portpc.globenergia.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT