Jak zabezpieczyć system kominowy przed wystąpieniem pożaru?

Instalacje spalinowe i kominy dymowe są bezpośrednio narażone na działanie bardzo wysokich temperatur. Jak je zabezpieczyć, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru?

Jak zabezpieczyć system kominowy przed wystąpieniem pożaru?

Jak wynika z najnowszych badań Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, liczba wypadków, do których przyczyniły się wady bądź nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych, wzrosła w zeszłym roku o 5,6 tys., czyli o ponad połowę w porównaniu do danych sprzed pięciu lat.

Podstawowym paliwem wykorzystywanym w polskich domach jest węgiel kamienny, co znajduje odzwierciedlenie w statystyce. Zdecydowana większość (95%) zagrożeń z udziałem urządzeń grzewczych jest związana ze stosowaniem w nich paliwa stałego*. Tabela poniżej udowadnia, że wraz z rozwojem budownictwa w Polsce rośnie też niestety niechlubna statystyka pożarów.

Tabela 1: Pożary spowodowane wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych na paliwo stałe, ciekłe i gazowe w latach 2012-2017.

Rok
Wady urządzeń grzewczych na paliwa
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwa
Łącznie
Stałe
Ciekłe i gazowe
Stałe
Ciekłe i gazowe
2017
2470
323
12765
467
16025
2016
2711
333
11555
541
15140
2015
2321
266
9509
512
12608
2014
2180
330
7944
460
10914
2013
2320
292
7462
425
10499
2012
2586
327
6989
442
10344

Nieszczelność kominów a ochrona przeciwpożarowa

W rozmowach na temat ochrony przeciwpożarowej obiektów bagatelizuje się niekiedy znaczenie izolacji kominów i instalacji spalinowych. Jak podkreślają eksperci, jest to poważny błąd, ponieważ elementy te w znaczącym stopniu wpływają na prawidłowe działanie urządzeń grzewczych, a co za tym idzie, zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników budynków.

- Temperatura spalin może dochodzić nawet do 1200°C, co powoduje szybkie nagrzewanie przewodu kominowego, a w konsekwencji niesie ryzyko zapalenia przylegających konstrukcji z materiałów palnych - przestrzega Michał Nękanowicz, doradca techniczny ds. współpracy z Biurami Projektowymi w Paroc Polska.

- Nieszczelność kominów wynikająca nieprawidłowego wykonania z wad konstrukcyjnych czy nieuwzględnienia przepisów budowlanych może więc prowadzić do brzemiennych w skutkach konsekwencji - dodaje.

Wymogi dotyczące systemu kominowego w przepisach prawnych

Niezastosowanie się do przepisów może stanowić podstawę negatywnej oceny systemu kominowego przez nadzór budowlany, a w rezultacie nakazu rozbiórki komina. Norma PN-EN 1332 „Kominy. Wymagania ogólne” oraz Warunki Techniczne określają istotny aspekt, jakim jest odległość przewodów spalinowych i dymowych od palnych elementów konstrukcyjnych, takich jak np. drewniane krokwie dachowe.

Jak wynika z § 265.4, jeśli elementy te nie są osłonięte, należy zachować odstęp 30 cm pomiędzy nimi, a kominem. Dystans ten możemy zmniejszyć o połowę, osłaniając elementy konstrukcji tynkiem na zbrojonej siatce lub inną okładziną ogniochronną o grubości co najmniej 2,5 cm.

W tym miejscu często pojawia się pytanie o izolację przeciwogniową kominów. Zgodnie z prawem budowlanym, przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania normy dotyczące badań ogniowych małych kominów.

- W myśl przepisów konstrukcje te powinny być odporne na działanie pożaru sadzy. Znajduje to szczególne odbicie w paragrafie 266.1, który głosi, iż przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonywane z wyrobów niepalnych - tłumaczy Michał Nękanowicz.

- W kontekście izolacji wymagania te spełnia wełna kamienna, która nie tylko zapobiega niepożądanemu transferowi ciepła przez przegrody, lecz działa też jako sprawdzone zabezpieczenie przeciwpożarowe dla całego budynku - dodaje ekspert Paroc.

Dobór właściwych materiałów do izolacji przeciwpożarowej kominów

Z uwagi na obecność bardzo wysokich temperatur oraz specyfikę działania przewodów kominowych, do ich izolacji najlepiej wybierać rozwiązania nie tylko niepalne, lecz również takie, które zachowują swoje właściwości termoizolacyjne i mechaniczne przez cały okres eksploatacji.

Nie bez znaczenia pozostaje też odporność materiału na wilgoć. Kiedy w salonie na parterze komin pozostaje cieplejszy, a na strychu chłodniejszy, w jego wnętrzu może wykraplać się woda, która z czasem zacznie powodować uszkodzenia wewnątrz przewodów.

Niepalne płyty PAROC Fire Slab 140 do ochrony przeciwpożarowej systemów kominowych

Po pierwsze: komin zawsze należy ocieplać ponad dach. Po drugie: warto zwrócić uwagę na wszechstronne materiały izolacyjne.

Takim rozwiązaniem bez wątpienia jest niepalna płyta PAROC Fire Slab 140, która sprawdza się w charakterze izolacji termicznej i ochrony przeciwpożarowej kanałów i urządzeń wentylacyjnych oraz powierzchni narażonych na długotrwałe obciążenia wysokimi temperaturami.

- Dzięki swojej wysokiej gęstości, wyrób zapobiega schładzaniu się spalin do temperatury, w której by się skraplały i pozostawiały agresywny osad na wewnętrznej powierzchni przewodów - podkreśla Michał Nękanowicz.

- Płyta posiada najwyższą klasę reakcji na ogień A1, również w wariancie N1 z welonem szklanym oraz AluCoat z przeciwkondensacyjnym pokryciem ze wzmocnionej folii aluminiowej - podsumowuje.

Bagatelizowanie przepisów, dobór niewłaściwych materiałów izolacyjnych, a nawet lekceważenie obowiązku okresowych przeglądów czy przeróbki dokonywane samodzielnie przez inwestorów - to wszystko może się przyczynić do bardzo groźnych wypadków z udziałem ognia.

Dobre praktyki warto krzewić u samych podstaw, dlatego projektując kominy dymowe i instalacje spalinowe pod kątem ochrony przeciwpożarowej, najlepiej stawiać na sprawdzone rozwiązania izolacyjne z wełny kamiennej.

* Interwencje PSP w latach 2010-2017

Źródło i zdjęcie: PAROC

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE