Jakie elementy dobrać do Zintegrowanego Systemu Powietrzno-Spalinowego?

Dobór elementów wkładu kominowego powinien być wykonany przez uprawnionego projektanta na podstawie przeprowadzonych obliczeń.

Jakie elementy dobrać do Zintegrowanego Systemu Powietrzno-Spalinowego?

Szczególne wymagania, jakim musi odpowiadać zaprojektowany system kominowy, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Elementy systemu kominowego ZSPS (Zintegrowane Systemy Powietrzno-Spalinowe), mające bezpośredni kontakt ze spalinami, wykonane są ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej zgodnie z PN-EN 10088-1:2007.

Elementy nie mające bezpośredniego kontaktu ze spalinami (rura powietrzna, elementy konstrukcyjne), muszą być wykonane z materiału odpornego na korozyjne działanie czynników zewnętrznych. Szczelność połączeń rur spalinowych, jak i powietrznych, uzyskuje się dzięki uszczelkom silikonowym umieszczanym w połączeniach kielichowych.

Dobór elementów Zintegrowanego Systemu Powietrzno-Spalinowego ZSPS przeprowadzony jest każdorazowo na podstawie obliczeń, dla potrzeb których należy zebrać następujące dane:

Montaż przewodu kominowego ZSPS.

 • lokalizacja kotłowni lub wysokości nad poziomem morza,
 • zabudowa wiejska/miejska (bliskość sąsiadujących budynków),
 • ilość kotłów włączonych do wspólnego przewodu spalinowego,
 • marka kotła/model,
 • długość przyłącza do komina L,
 • opory przyłącza (kolana, trójniki),
 • wysokość wpięcia przyłącza w pomieszczeniu h,
 • wysokość pomieszczeń H,
 • grubość stropów M,
 • wysokość komina w części podpiwniczonej (jeśli jest) N,
 • wysokość komina na poddaszu nieogrzewanym K,
 • grubość dach I,
 • kąt dachu α,
 • wysokość komina ponad dach J,
 • wysokość zakończenia komina +/- od kalenicy G,
 • odległość pozioma zakończenia komina od dachu F,
 • wymiar szlachetnego axb,
 • grubość szachtu c,
 • materiał, z którego został wykonany szacht

Źródło i fot.: WADEX

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT