Wymogi instalacyjne w pokojach kąpielowych

Planując niestandardowe wyposażenie łazienki w formie, np. pokoju kąpielowego, oprócz doboru potrzebnych urządzeń, jak i elementów wystroju wnętrza, trzeba również odpowiednio dostosować warunki zasilania wodą ciepłą i zimną czy odprowadzenie do kanalizacji. Często niezbędne też będą dostosowania konstrukcji stropu i ścian, konieczne do zamontowania niektórych przyborów. Dlatego przed rozpoczęciem robót należy wybrać określone typy urządzeń i choćby tylko na podstawie ich dokumentacji odpowiednio dostosować do nich doprowadzoną instalację i pomieszczenie.

Wymogi instalacyjne w pokojach kąpielowych

Wymagane parametry zasilania urządzeń i osprzętu sanitarnego

Zapewnienie dostatecznie wysokich parametrów zasilania urządzeń instalowanych w łazience dotyczy głównie kabin i brodzików wyposażonych w panele natryskowe, które wymagają doprowadzenia wody pod dostatecznie wysokim ciśnieniem, przy jednoczesnym utrzymaniu dużego strumienia przepływu i to o stabilnej temperaturze.

Nie wszystkie standardowe instalacje wodociągowe - zarówno zasilane z własnego ujęcia wody jak i z sieci - spełniają te warunki i często w celu zapewnienia komfortowego korzystania z wydajnych urządzeń natryskowych konieczne będą pewne modyfikacje instalacji.

Panele prysznicowe wyposażone w dysze do hydromasażu wymagają z reguły dostarczenia wody pod ciśnieniem 0,3-0,5 MPa (3-5 barów), a pożądany strumień przepływu powinien przekraczać 15 litrów/minutę.

Jeśli na podejściu do przyborów nie można uzyskać takich parametrów konieczne będzie wstawienie dodatkowej pompy, a nawet zbiornika akumulacyjnego, jeśli nie można zapewnić dostatecznej wydajności przepływu.

Odpowiedniego dostosowania wymaga też źródło ciepłej wody, które powinno - oprócz dostatecznej wydajności - zapewniać utrzymanie stabilnej temperatury czerpanej wody. Z tych względów nieodpowiednie będzie korzystanie z urządzeń przepływowych, gdyż charakteryzują się one dużą zmiennością temperatury wypływu.

Problemem może być również niedostateczna moc grzewcza - np. podgrzanie wody o 35 stopni Celsjusza przy przepływie 15 l/min - wymaga zainstalowania podgrzewacza o mocy ponad 36 kW.

Z kolei przy wykorzystaniu zasobnika c.w.u. konieczne będzie ograniczenie temperatury wody, gdyż przechowywana w zbiorniku osiąga nawet 70 stopni Celsjusza (w trybie dezynfekcji instalacji) co grozi poparzeniem, gdy nie ma termostatycznych baterii czerpalnych.

Trójdrogowy zawór mieszający IMI Heimeier, fot. IMI Hydronic Engineering
Trójdrogowy zawór mieszający IMI Heimeier, fot. IMI Hydronic Engineering

Instalacja z zasobnikiem c.w.u. powinna być wyposażona w termostatyczny zawór mieszający ograniczający temperaturę wypływającej wody do nastawionej wartości (z reguły 40-45 stopni Celsjusza).

Warto też zadbać o stabilizację ciśnienia zimnej wody doprowadzanej do mieszacza i baterii czerpalnej. Ułatwi to utrzymywanie stałej, nastawionej ciepłoty wody wypływającej z natrysku.

Oczywiście całe dodatkowe wyposażenie jak i armaturę można umieścić poza łazienką np. w pomieszczeniu technicznym czy piwnicy i doprowadzić oddzielne zasilanie do urządzeń sanitarnych układając rury o odpowiednim przekroju dla przewidywanych przepływów.

Filtrowanie i zmiękczenie wody

Zasilanie precyzyjnej armatury łazienkowej wymaga zapewnienia wysokiej czystości wody i w instalacji muszą być zamontowane filtry o dostatecznej przepustowości zatrzymujące nawet drobne cząsteczki zanieczyszczeń. Istotny wpływ na jakość wody ma też stężenie zawartej w niej związków wapnia i magnezu - co określane jest „twardością wody” - które sprzyjają tworzeniu się twardych osadów na armaturze.

Galwaniczny uzdatniacz wody MWD marki Energy Water, oferta Ciepło-Tech
Galwaniczny uzdatniacz wody MWD do zabezpieczenia instalacji wodnej oraz urządzań podłączonych do instalacji przed korozją i powstawaniem osadów kamiennych, fot. Ciepło-Tech (marka Energy Water)
Proces eliminacji kamienia wodnego za pomocą uzdatniacza galwanicznego MWD marki Energy Water, fot. Ciepło-Tech
Proces eliminacji kamienia wodnego za pomocą uzdatniacza galwanicznego Energywater® MWD, fot. Ciepło-Tech

Zapobieganie odkładaniu się tych osadów ma szczególne znaczenie przy korzystaniu z armatury sanitarnej w formie dysz, perlatorów czy sitek, gdyż powodują one zwężanie, a nawet całkowite zamknięcie przekroju przepływu oraz pozostawiają szpecące ślady na bateriach czerpalnych, przyborach sanitarnych czy ściankach kabin prysznicowych.

Przy zasilaniu „twardą wodą” wskazane jest jej przepuszczenie przez urządzenie zmniejszające twardość odH np. przez kolumnę zmiękczającą. Proces zmiękczania wody polega na zamianie jonów wapnia na jony sodowe w złożu zawierającym żywice jonowymienne. (jonity).

Złoże wymaga okresowej regeneracji przy użyciu solanki, z użyciem tabletek soli kuchennej. Proces dozowania solanki, płukania układu i kontroli prawidłowości funkcjonowania sterowany jest z reguły automatycznie i obsługa sprowadza się do okresowego uzupełniania soli.

Wymagania montażowe w łazience

Decydując się na niestandardowe wyposażenie łazienki trzeba ustalić czy przewidywane do zamontowania przybory można będzie zainstalować w konkretnym pomieszczeniu, gdyż często wymaga to odpowiedniego przygotowania np. podłogi ścian czy sposobu poprowadzenia instalacji.

Warto wiec już na etapie stanu surowego pomieszczeń dostosować je do planowanego wykończenia z uwzględnieniem konkretnych przyborów sanitarnych czy armatury, gdyż mogą występować odmienne wymagania montażowe dla różnych modeli urządzeń o podobnym przeznaczeniu.

Trzeba też zadbać o odpowiednie zabezpieczenie przeciwwodne ścian i podłogi, gdyż wbrew pozorom ceramiczne czy kamienne okładziny nie są całkowicie wodoszczelne - przez nawet wypełnione fugi nieznacznie, ale przenika woda.

Płynna folia hydroizolacyjna AH 751, fot. Piotrowice II (marka Alpol)
Płynna folia hydroizolacyjna AH 751, fot. Piotrowice II (marka Alpol)

Typowym zabezpieczeniem podpłytowym będzie nałożenie tzw. płynnej folii, a w narożach czy na styku różnych materiałów dodatkowo układa się specjalną taśmę uszczelniającą. Na tak przygotowanym podłożu można bezpośrednio mocować płytkowe pokrycie.

Urządzenia sanitarne lub ich osprzęt mogą być wyposażone w obwody elektryczne np. oświetlenie, sterowanie, napęd pomp co wymaga podłączenia do domowej instalacji wyposażonej w zabezpieczenie przed porażeniem w postaci wyłącznika różnicowo-prądowego o prądzie zadziałania nie większym niż 30 mA. Wymagane jest też zabezpieczenie aparatury elektrycznej przed wnikaniem wody, a wszelkie połączenia powinny być wykonywane poza „ 2 ”strefą ochronną.

Wanny z hydromasażem

Wanny z bogatym wyposażeniem w dysze wodne, powietrzne, ozonatory czy dekoracyjne oświetlenie nie są w zasadzie przeznaczone do kąpieli higienicznych, choćby ze względu na kłopotliwe czyszczenie takiej instalacji z osadów mydła i służą raczej do celów relaksacyjnych, a codzienna higienę zapewnia oddzielny prysznic.

Zależnie od wielkości i wyposażenia może być instalowana jako przyścienna, narożna, wolnostojąca a nawet wpuszczona w podłogę łazienki.

Asymetryczna, przyścienna wanna z hydromasażem DOPPIO, fot. RIHO
Asymetryczna, przyścienna wanna z hydromasażem DOPPIO, fot. RIHO

Przy podłączeniu modeli przylegających do ściany instalację wodociągową jak i kanalizację można poprowadzić w typowy sposób, a obudowa powinna umożliwiać łatwy dostęp do urządzeń zamontowanych pod wanną.

Warto też zapewnić możliwość przesunięcia jej, co umożliwi ewentualne naprawy dysz i baterii montowanych od strony ściany. Alternatywnym rozwiązaniem możliwości dostępu zapewni wykonanie dużego otworu w przylegającej ścianie i i zakrycie go klapą bądź drzwiczkami.

Ustawienie wanny na środku z dostępem z każdej strony wymaga ułożenia całej instalacji wodno-kanalizacyjnej w podłodze. Dość kłopotliwe może być uzyskanie wystarczającego spadku odpływu jeśli podwyższenie poziomu podłogi ponad stropem nie jest dostatecznie duże, a wanna znajdzie się z dala od pionu odpływowego.

Instalowanie wanny wpuszczanej w podłogę można planować przy odpowiedniej konstrukcji stropowej np. nad piwnica lub z podłożem na gruncie.

Osprzęt takiej wanny (pompę, wentylator, zespół sterowania) można umieścić w piwnicy, a przy wstawieniu jej w podłogę na gruncie wyposażenie umieszcza się np. niszy podpodłogowej.

Kąpiel pod prysznicem

Instalacja kabiny prysznicowej nie wymaga specjalnego przygotowania przyłączy oczywiście oprócz zapewnienia odpowiednich parametrów zasilania wodą jeśli chcemy uzyskać komfortowe działanie hydromasażu czy deszczownicy.

Poważniejszych przygotowań wymaga instalacja natrysku bez brodzika, gdy odpływ umieszczony będzie bezpośrednio w podłodze.

Podłogowy odpływ liniowy Linearis Comfort z pokrywą wyłożoną płytkami, fot. Kessel
Podłogowy odpływ liniowy Linearis Comfort z pokrywą wyłożoną płytkami, fot. Kessel

Najczęściej montowane odpływy liniowe wymagają odpowiednio głębokiego osadzenia pod powierzchnią podłogi, zatem jej poziom trzeba uwzględnić przy układaniu podłóg w sąsiednich pomieszczeniach.

Podłoga pod natryskiem powinna mieć odpowiedni spadek w stronę odpływu, w czym - przy pokryciach płytkami - pomoże wykorzystanie szablonu montażowego.

Podłogowy wpust/odpływ prysznicowy z powierzchnią do wklejenia płytek, fot. Kessel
Podłogowy wpust/odpływ prysznicowy, fot. Kessel

Oczywiście trzeba też zadbać o staranną hydroizolację podłogi, gdyż ewentualne nieszczelności trudno będzie początkowo wykryć, a z czasem mogą doprowadzić do znacznych zniszczeń podłoża.

Funkcjonalne ogrzewanie

Łazienka pełniąca rolę pokoju kąpielowego, przewidziana jest do dość długiego w niej przebywania - nie zawsze w stroju kompletnym. Powinna więc zapewniać utrzymywanie dostatecznie wysokiej temperatury - formalnie przynajmniej 24 stopnie Celsjusza.

Elektryczne ogrzewanie podłogowe ułożone pod płytkami w łazience, sterowane termostatem i zdalnie, fot. Elektra
Elektryczne ogrzewanie podłogowe ułożone pod płytkami w łazience, sterowane termostatem, fot. Elektra

Jednak ze względów oszczędnościowych nie musi tam być stale tak ciepło i dobrym rozwiązaniem będzie ogrzewanie hybrydowe - bazowe w postaci np. ciepłej podłogi i dogrzewanie w czasie korzystania uzyskane z wydajnego termowentylatora elektrycznego.

Dodatkową zaletą tego rozwiązanie jest szybsze suszenie pomieszczenia i możliwość tworzenia stref o różnej temperaturze.

Autor: Cezary Jankowski

Opracowanie: Aleksander Rembisz

Zdjęcie otwierające: Inter-Plast (Vabo)

Zdjęcia w tekście: Ciepło-Tech (marka Energywater®), IMI Hydronic Engineering (marka IMI Heimeier), Riho, Piotrowice II (marka Alpol), Kessel, Elektra

 

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE