Instalacje grzewcze z pompami ciepła - rola pompy obiegowej

Do wymuszenia obiegu czynnika grzewczego w pompach ciepła zaleca się stosowanie pomp obiegowych Wilo o najwyższej sprawności. Po stronie górnego źródła ciepła zalecamy instalowanie pomp Wilo-Stratos PICO, a po stronie dolnego źródła - Wilo-Yonos PICO oraz specjalnego typoszeregu pomp Wilo-Star-STG przystosowanych do pracy w niskich temperaturach.

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT