Nowoczesne domy, nowoczesne instalacje c.o. z grzejnikami REGULUS®-system

Nowoczesne systemy grzewcze muszą sprostać stale rosnącym wymaganiom w zakresie komfortu cieplnego, powinny być dopasowane do trendów w technologii budowy nowoczesnych domów, rozwiązań projektowych i wystroju wnętrz, ważne też by były ekonomiczne w eksploatacji, a także proekologiczne, gdyż tego wymagają dyrektywy UE.

Nowoczesne domy, nowoczesne instalacje c.o. z grzejnikami REGULUS®-system

Zapobiegliwy inwestor weźmie ponadto pod uwagę łatwość obsługi systemu grzewczego przez każdego z domowników, możliwość jego modyfikacji w przyszłości, możliwość zmiany strategii grzania w zależności od zmian trybu życia i zmian w zakresie potrzeb co do temperatury komfortu cieplnego. Żyjemy w strefie klimatycznej o dużej dynamice pogodowej, w której sezon grzewczy trwa około pół roku, z przewagą okresów przejściowych. Nasze dzisiejsze wymagania co do komfortu cieplnego nie oznaczają identycznych potrzeb w tym zakresie w przyszłości.

Współczesne obiekty są coraz cieplejsze, przez co do ogrzania wymagają coraz mniejszych ilości energii cieplnej. W bilansie cieplnym domu mieszkalnego pojawiło się pojęcie ciepła bytowego, tj. wydzielanego przez domowników, urządzenia elektryczne oraz wpadające do środka ciepło światła słonecznego, jako istotny czynnik bilansu.

Biorąc pod uwagę rozmaite sposoby życia i priorytety, a także różne konfiguracje instalacji c.o. należy uznać, że jedynie system dystrybucji ciepła (grzejniki) o małej masie własnej i dużej powierzchni wymiany potrafi sprostać nawet najbardziej wyrafinowanym potrzebom grzewczym. Takimi grzejnikami są linie produktów REGULUS®-system.

Co daje grzanie właśnie REGULUSAMI?

  • Szybkie, niewielkim nakładem energii rozpoczęcie efektywnego grzania (wyróżniająca
  • cecha własna grzejników).
  • Możliwość ekonomicznego wykorzystania każdego zauważalnego zysku ciepła (czujnik temperatury zatrzymujący grzanie).
  • Możliwość maksymalnie długich wyłączeń ogrzewania w ciągu doby (sterownik dobowy).

Przykład:

Jeśli rano wnętrze domu ma temperaturę np. 21ºC, i wychodząc np. do pracy wyłączymy ogrzewanie całkowicie, oznaczać to będzie, że w okresie naszej nieobecności w domu nie będzie żadnego grzejącego elementu instalacji c.o. W ciepłym, dobrze akumulującym ciepło domu temperatura wnętrza w czasie naszej nieobecności nie spadnie w sposób istotny. Odpowiednio zaprogramowany sterownik dobowy dopilnuje, by na czas naszego powrotu temperatura wybranego wnętrza była taka, jak chcemy. Analogicznie można postąpić w nocy w części domu, np. w sypialniach.

Przy ogrzewaniu regulusami, z uwagi na ich krótki czas rozruchu oraz krótki czas do zaprzestania grzania (mała masa grzejnika wraz z wodą), planowane przerwy w grzaniu mogą być maksymalnie wydłużone, zatem okresy grzania mogą być maksymalnie skrócone.

Wyłączając ogrzewanie, włączamy oszczędzanie energii.

Tylko system grzejnikowy o małej bezwładności cieplnej umożliwia sytuację, w której górna granica temperatury określona przez użytkownika jest nieprzekraczalna. Można rozpocząć efektywne grzanie lub je zatrzymać w stosunkowo krótkim czasie. Co to znaczy dla komfortu cieplnego i dla kosztów ogrzewania, nie trzeba chyba tłumaczyć...

Oszczędność energii

Regulusy same w sobie nie oszczędzają energii, bo to jest niemożliwe. Poprzez swoją wysoką sprawność i charakterystykę pracy dają jedynie możliwość wyboru takiej strategii grzania i precyzyjnej dystrybucji wytworzonego ciepła, że w efekcie ich racjonalnego użytkowania osiąga się istotne zmniejszenie kosztów ogrzewania. Co ważne, bez uszczerbku dla komfortu cieplnego, a wręcz z jego wzrostem. Ilość ciepła powinna być dokładnie taka, jak trzeba i dokładnie wówczas, kiedy trzeba.

Optymalnie pracujący system grzewczy

Grzanie składa się z trzech etapów: produkcja ciepła, magazynowanie ciepła (nie zawsze potrzebne) oraz dystrybucja ciepła. Każdy z wymienionych elementów powinno się rozpatrzyć odrębnie, ponieważ można optymalnie produkować ciepło, lecz nieoptymalnie je magazynować czy też dystrybuować. Na każdym etapie procesu grzewczego mogą powstawać nieuzasadnione straty. Większość z użytkowników koncentruje się na optymalizacji pracy źródła ciepła, całkowicie tracąc z pola widzenia optymalizację wykorzystania wyprodukowanego ciepła. Optymalna produkcja ciepła nie polega na tym, że źródło ciepła pracuje długo, lecz na tym, że źródło ciepła pracuje z maksymalną sprawnością.

Ciepło jako "towar"

By dobrze uzmysłowić sobie różne cele poszczególnych etapów grzania, proponuję porównać ciepło do towaru, a użytkowników domu do rynku zbytu. Rynek zbytu, czyli domownicy decydują kiedy i ile ciepła, czyli "towaru" im potrzeba, natomiast do szefostwa fabryki należy, by ciepło zostało dostarczone na rynek w pożądanych ilości i czasie. Za mało ciepła źle, za dużo źle, w złym czasie źle. Domowy rynek ciepła podlega ponadto bardzo dużym wahaniom i to od sprawności działania osi: produkcja – magazyn – dystrybucja ciepła zależy zadowolenie domowników, nie tylko w kwestii komfortu cieplnego ale również ekonomiczne. Kiedy jest konieczne magazynowanie ciepła? Jeśli jego produkcja jest relatywnie mało sterowalna lub następuje w innym czasie niż potrzeby grzewcze. Zbiornik ciepła – bufor – optymalizuje relacje na linii produkcja ciepła – potrzeby grzewcze.

Jednostajna temperatura wnętrza domu, panująca bez względu na wszystko przez całą dobę, to z pewnością nie jest już szczyt komfortu cieplnego, ani szczyt możliwości współczesnej, energooszczędnej, sterowalnej techniki grzewczej. Dalszy krok to hybrydowa dystrybucja ciepła i maksymalnie sterowalne systemy grzania, a także chłodzenia.

źródło i zdjęcia: REGULUS - system

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Warto przeczytać
Urządzenia i akcesoria grzewcze
Urządzenia i akcesoria grzewcze
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT