Modułowe grzejniki podłogowe kanałowe REGULUS-system FRACTAL - CANAL nagrodzone Złotym Medalem MTP

Opracowane przez REGULUS-system rozwiązanie łączenia kanałów grzewczych z modułów jest koncepcją unikalną. Żadna inna firma nie posiada podobnego produktu w swojej ofercie. Podział kanałów grzewczych na moduły ułatwia logistykę transportu, magazynowania oraz montażu z zachowaniem wszystkich walorów eksploatacyjnych tego produktu.

Modułowe grzejniki podłogowe kanałowe REGULUS-system FRACTAL - CANAL nagrodzone Złotym Medalem MTP

Zastosowana technologia, pozwala na szybkie łączenie kombinacji modułów składowych, bezpośrednio na placu budowy, w kompletny grzejnik kanałowy o określonych w projekcie długości i mocy.

Nowa technologia produkcji kanałów grzewczych opracowana została w zgodzie z wymogami współczesnego rynku zbytu oraz w zgodzie z panującymi w technice grzewczej trendami. Postulat szybkiej dostępności kanałów grzewczych o nieograniczonej, dowolnej długości został spełniony. Z dwu najpopularniejszych typoszeregów dotychczas produkowanego przez REGULUS-system ogrzewania podłogowego kanałowego (typoszeregi DUO 100 i QUATTRO 150) skonstruowano nowatorski system modułowy FRACTAL CANAL. System opiera się na sześciu wymiarach modułów o długościach (mm): 400 - moduł początkowy, 600, 800, 1000, 1200 - moduły pośrednie oraz  400 - moduł końcowy.

Moduł początkowy, moduł końcowy i zmienna liczba modułów pośrednich tworzą kompletne zestawy kanałów grzewczych. Kombinacja modułów pośrednich umożliwia zestawienie kanału grzewczego dowolnej długości z dokładnością do 20 cm.

Modułowe zastawy ogrzewania podłogowego kanałowego FRACTAL CANAL występują w jednej opcji szerokości i w dwóch wariantach głębokości, a co za tym idzie potencjalnej mocy grzewczej.

FRACTAL CANAL DUO 100

 • całkowita głębokość wanny wraz z podestem - 100 mm
 • szerokość wanny - 300 mm
 • szerokość całkowita podesty z obramowaniem - 350 mm

FRACTAL CANAL QUATTRO 150

 • całkowita głębokość wanny wraz z podestem - 150 mm
 • szerokość wanny - 300 mm
 • szerokość całkowita podesty z obramowaniem - 350 mm

Dotychczas na rynku techniki grzewczej oferowane były kanały grzewcze w jednym komplecie o określonej długości i mocy. Innowacyjność systemu kanałowego FRACTAL CANAL polega na podziale kanału na segmenty - moduły, o maksymalnej długości mieszczącej się w wymiarze standardowej europalety. Moduły wanny i obramowania podestu skręca się ze sobą w sposób wykluczający powstanie błędu, natomiast moduły wymiennika, poprzez zastosowanie muf zaciskowych lub muf samozaciskowych, łączy się ze sobą przy pomocy prostego narzędzia zaciskowego lub bez narzędzia (dwie opcje zacisków). Nawet laik może, w sposób całkowicie bezpieczny, samodzielnie połączyć moduły w kompletny zestaw grzewczy. Zatem montaż systemu modułowego FRACTAL CANAL można łatwo i wszędzie przeprowadzić, bez posiadania szczególnych uprawnień, specjalistycznych narzędzi oraz źródeł energii.

Wszystkie systemy grzejnikowe REGULUS-system, o konstrukcji miedziano-aluminiowej, w tym wymienniki systemu FRACTAL CANAL, cechuje mała masa własna oraz mała masa zawartej w nich wody, co bezpośrednio przekłada się na ich znikomą bezwładność cieplną. Relatywnie duża w rozwinięciu powierzchnia wymiany ciepła wymienników umożliwia skuteczną wymianę ciepła również przy obniżonych parametrach temperatury czynnika grzewczego. Efektem w/w cech jest ekonomicznie i precyzyjnie pracujący system dystrybucji ciepła, który szybko i niewielkim nakładem energii cieplnej nagrzewa się do zadanej temperatury roboczej, a po uzyskaniu efektu cieplnego czyli osiągnięciu zadanej temperatury wnętrza, równie szybko przestaje grzać, nie przegrzewając pomieszczenia. Użytkownik otrzymuje wysoki komfort cieplny przy optymalnym zużyciu energii cieplnej.

Celem skonstruowania modułowego systemu kanałowego FRACTAL CANAL było wytworzenie produktu o wysokim stopniu funkcjonalności i praktyczności połączonej z ekonomiczną eksploatacją nie tylko dla jego użytkownika - inwestora, lecz również dla uczestników rynku zajmujących się jego sprzedażą, transportem, magazynowaniem oraz montażem. Dzięki sprowadzeniu wymiarów systemu do wymiarów standardowych (europaleta), można go z łatwością transportować i składować. Modułowość daje zielone światło dla łatwego eksportu systemu oraz bezpiecznego transportu na znaczne odległości różnymi formami transportu. Nawet kilkudziesięciometrowy zestaw kanałowy można przewieźć niewielkim środkiem transportu, a następnie w łatwy sposób zmontować go na placu budowy. Każdy inwestor może samodzielnie zaplanować, dobrać, a także w razie potrzeby przed  ostatecznym montażem, skorygować długość oraz moc zestawu kanałowego.

System kanałowy FRACTAL CANAL - zalety produktu

 • maksymalne wymiary modułów dostosowane są do wymiaru europalety - ułatwienie transportu oraz magazynowania w punktach handlowych oraz na placu budowy;
 • ograniczenie indeksu produktów - uproszczenie zarządzania stanami magazynowymi oraz doboru i kompletowania zestawów kanałowych;
 • łatwa dostępność produktu - możliwość doboru i zakupu kompletnego kanału grzewczego wymaganej długości oraz niezbędnej mocy grzewczej bezpośrednio w placówce handlowej;
 • możliwość korygowania ostatecznej długości kanału grzewczego do rzeczywistych warunków zastanych na miejscu jego montażu;
 • łatwe sterowanie, wysoka efektywność i ekonomika pracy sprzyjająca wytworzeniu wysokiego komfortu cieplnego optymalnie niskim kosztem.

Innowacyjność systemu FRACTAL CANAL polega na zmianie w sposobie wytwarzania a następnie zestawiania gotowych kanałów grzewczych, umożliwiającej ich łączenie poza miejscem produkcji w zestawy o pożądanej długości i mocy. Ponadto zastosowane techniki łączenia elementów składowych w jedną całość, umożliwiają wykonanie wszystkich niezbędnych do tego czynności przy pomocy powszechnie dostępnych nieskomplikowanych narzędzi, a także bez pomocy dodatkowych źródeł energii. Modułowy system podłogowych kanałów grzewczych przysłuży się do upowszechnienia tej formy dystrybucji ciepła, stanowiąc odpowiedź na postulaty wszystkich uczestników rynku.

źródło i zdjęcie: Regulus

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT