Na co zwracać uwagę podczas wyboru komina?

Komin jako element domu to w rzeczywistości obudowa kanałów odprowadzających spaliny z kotłów, pieców i kominków oraz przewodów wentylacyjnych, a także często rur odpowietrzających instalację kanalizacyjną. Niekiedy pełni też rolę pionów technicznych umożliwiających przeprowadzenie przewodów antenowych lub instalacji solarnej. Jego konstrukcja jest także elementem architektonicznym domu i wpływa na jego estetykę.

Na co zwracać uwagę podczas wyboru komina?

Dobór komina

W domach jednorodzinnych z reguły budowane są kominy wewnętrzne, których konstrukcja umożliwia grupowanie umieszczonych w nim kanałów, przejście przez stropy i dach, a także ocieplenie czy wykończenie wystającej ponad dachem widocznej części komina.

Przekroje kanałów kominowych muszą być dostosowane do rodzaju i mocy urządzeń grzewczych, dlatego już na etapie jego budowy należy ustalić, jaki konkretny typ kotła będzie z nim współpracował.

Pozwoli to także na dopasowanie wysokości umieszczenia wlotu do kanału kominowego, sposobu doprowadzenia powietrza potrzebnego do spalania, lokalizacji wyczystki czy odprowadzenia kondensatu.

Przepisy wymagają, aby kanały kominowe, którymi odprowadza się tzw. spaliny mokre, czyli zawierające dużo pary wodnej wytwarzanej w procesie spalania gazu czy oleju opałowego, były wykonane z materiału odpornego na korozyjne oddziaływanie skroplin kondensujących ze spalin.

Własności takie mają przewody spalinowe wykonane ze stali kwasoodpornej, ceramiki szamotowej bądź kamionki. Ze względów montażowych przewody stalowe wykorzystywane są najczęściej jako wkłady do kanałów w kominach tradycyjnych murowanych, natomiast elementy ceramiczne są częścią systemowych kominów prefabrykowanych.

Niekiedy ze względów dekoracyjnych czy konieczności wynikającej z modernizacji obiektu stawiane są kominy zewnętrzne, montowane z elementów stalowych i połączone z domem jedynie wspornikami stabilizującymi.

Kominowe konstrukcje prefabrykowane

Kominy prefabrykowane – obecnie najczęściej wykonywane - stawiane są jako konstrukcje samonośne, niezwiązane ze ścianami domu, które można niekiedy ustawić bezpośrednio na stropie. Ich budowę można rozpocząć nawet po postawieniu stanu surowego budynku, pozostawiając jedynie otwory w stropach o odpowiednich wymiarach.

Wykorzystanie dodatkowo wielokanałowych prefabrykatów wentylacyjnych pozwoli na utworzenie wielofunkcyjnego komina zintegrowanego z przewodami spalinowymi lub dymowymi.

Oferowane przez producentów zestawy kominowe - jako rozwiązania systemowe - zawierają niemal wszystkie elementy niezbędne do postawienia komina o wymaganej wysokości i dostosowanego do określonego rodzaju źródła ciepła (kotła, pieca czy kominka) i o odpowiednio dopasowanym przekroju kanałów.

Kominy te składają się z wewnętrznych kwaso- lub żaroodpornych odcinków rur wykonanych z kamionki bądź ceramiki szamotowej, łączonych specjalną zaprawą, a zewnętrzną obudowę stanowią najczęściej pustaki keramzytobetonowe

Zależnie od wersji między obudową a rurą wewnętrzną może być układana warstwa ocieplenia z wełny mineralnej lub pustka powietrzna pozwalająca na doprowadzenie powietrza potrzebnego do spalania.

Kominy do podłączenia kotłów i kominków na paliwo stałe

Zestaw standardowy do kotłów na paliwo stałe zawiera rury ceramiczne odporne na temperaturę do 500-600 stopni Celsjusza oraz ocieplenie umieszczane między obudową a przewodem kominowym. To ocieplenie przede wszystkim chroni dość cienkie zewnętrzne ścianki komina przed nadmiernym nagrzewaniem, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do pękania pokrywającego je tynku.

Budowa pustaka keramzytowego IBF DUO.
Pustak keramzytowy IBF DUO pozwala na zintegrowanie dwóch dowolnych systemów kominowych w jednym ciągu. Fot. IBF.

Z kolei odpowiednie ukształtowanie obudowy umożliwia wewnętrzną cyrkulację powietrza, co umożliwia odprowadzenie wilgoci w razie zamoknięcia warstwy izolacji. Obudowa kanału dymowego może też zawierać oddzielny kanał wentylacyjny, co zapewnia jednocześnie przewietrzanie pomieszczenia, w którym znajduje się wlot do komina.

Ten wariant elementów prefabrykowanych jest szczególnie przydatny przy odprowadzeniu spalin z kominka, kotła węglowego stojącego z dala od miejsca podłączenia do innych ciągów kominowych.

Kominy do podłączenia kotłów gazowych i olejowych

Zestaw standardowy do kotłów gazowych czy olejowych przystosowany jest do odprowadzenia spalin o niższej temperaturze (od ok. 60 stopni Celsjusza), ale często oferowany jest w wersji uniwersalnej przystosowanej również do współpracy z kotłami na paliwo stałe. W porównaniu z poprzednim zestawem dodatkowo wyposażony jest w zbieracz kondensatu umieszczany na dole rur spalinowych.

Jednościenny system kominowy do odprowadzania spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania.
Nadciśnieniowy wkład kominowy typu SPS. Fot. Komin-Flex.

Do współpracy z gazowymi kotłami z zamkniętą komorą spalania oraz kondensacyjnymi przystosowane są zestawy typu Turbo, które umożliwiają doprowadzenie powietrza zewnętrznego do komory spalania kotła.

Dzięki specjalnej nasadzie kominowej oraz wkładkom centrującym między rurą spalinową a obudową tworzy się wolna przestrzeń umożliwiająca przepływ powietrza zasysanego przez wentylator kotłowy.

Przewody powietrzno-spalinowe

Klasyczne systemy kominowe coraz częściej mogą być zastąpione przez samodzielne przewody powietrzno-spalinowe przeznaczone do współpracy z kotłami gazowymi z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjnymi.

Nadciśnieniowy komin typu WSPS.
Nadciśnieniowy komin typu WSPS - współśrodkowy system kominowy do odprowadzania spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania. Fot. Komin-Flex.

Utworzone są przez dwie współosiowo połączone rury (wewnętrzną spalinową, zewnętrzną doprowadzającą powietrze) i dostępne są w różnych wersjach materiałowych rury spalinowej - ze stali kwasoodpornej lub polipropylenu homopolimerowego (PPH) - i z rurą zewnętrzną wykonaną ze stali lakierowanej. Wyprowadzone są ponad dach budynku lub - przy mocy nominalnej kotła do 21 kW zainstalowanego w domu jednorodzinnym - również przez ścianę budynku.

Wewnątrz pomieszczeń przewód powietrzno-spalinowy obudowuje się, np. ekranem z płyt gipsowo-kartonowych, ocieplając jego wnętrze, co zapobiegnie kondensacji pary wodnej, gdyż pod ścianką rury zewnętrznej przepływa zimne powietrze zasysane z otoczenia.

Dzięki niewielkiej średnicy zewnętrznej (120-140 mm) łatwo przeprowadzić je przez stropy i dach, a montaż przewodów powietrzno-spalinowych jest niezwykle prosty. Poszczególne odcinki łączy się kielichowo, mocując w pewnych odstępach przewód do ściany. Zależnie od miejsca wyprowadzenia spalin, na wylocie instalowana jest nasada ścienna lub dachowa.

Montaż stalowego systemu kominowego.
Stalowy system kominowy. Fot. MK.

W razie potrzeby rozdzielenia ciągu spalinowego i powietrznego, np. podłączenia do istniejącego kanału kominowego, w dowolnym miejscu wstawiany jest adapter, który tworzy niezależne podłączenia, umożliwiając np. zasysanie powietrza przez ścianę domu i odprowadzenie spalin do komina.

Zwieńczenie komina

Komin powinien być wyprowadzony ponad dach na określoną w projekcie wysokość, a na jego zakończeniu umieszczana jest standardowa nakrywa (czapa). Do zakrycia kominów prefabrykowanych dostępne są gotowe nakrywy, jednak ich montaż będzie możliwy jedynie w przypadku budowania komina jednociągowego. Jeśli równolegle prowadzone są też i inne kanały, czapę należy wykonać indywidualnie.

Zakończenia komina.
Osłona strażak i daszek fala - propozycje zwieńczenia komina. Fot. Komin-Flex.

W przypadku gdy komin wystaje ponad dach więcej niż 1-1,5 m, w odpowiednie otwory wewnątrz pustaków należy wstawić pręty zbrojeniowe zabezpieczające przed ewentualnym przywróceniem w razie wystąpienia huraganowych wiatrów.

Wykończenie komina ponad dachem

Standardowe wykończenie odcinka komina wystającego ponad dach polega na otynkowaniu obudowy mocną zaprawą cementową z wykończeniem, np. ozdobną zaprawą cienkowarstwową, a pokrycie warto wzmocnić, owijając komin siatką tynkarską.

Inny sposób wykończenia komina to obłożenie go blachą lub pokrycie płytkami klinkierowymi.

Montaż nasad kominowych.
Nasady komina powinny wystawać poza kalenicę. Fot. Komin-Flex.

Możliwe jest również obudowanie końcówki komina cegłą klinkierową, ale w takim przypadku trzeba oprzeć je na stropie najwyższej kondygnacji lub wykonać (na trzonie kominowym) żelbetową płytę oporową poniżej połaci dachowej.

Autor: Cezary Jankowski
Opracowanie: Martyna Nowak-Ciupa, Aleksander Rembisz
Zdjęcie otwierające: Jeremias
Zdjęcia w tekście: IBF, Komin-Flex, MK

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE