Komin nie tylko do dymu

Komin jako element domu to w rzeczywistości obudowa kanałów odprowadzających spaliny z kotłów, pieców i kominków oraz przewodów wentylacyjnych, a także często rur odpowietrzających instalację kanalizacyjną czy pionów technicznych umożliwiających przeprowadzenie przewodów antenowych lub instalacji solarnej. Oprócz wymagań technicznych określonych w przepisach budowlanych jest także elementem architektonicznym domu i wpływa na jego estetykę. Jego budowa nie zawsze będzie konieczna, ale choćby ze względu na bezpieczeństwo energetyczne, warto zapewnić sobie możliwość ogrzewania domu w tradycyjny sposób, gdy zabraknie prądu czy gazu.

Komin nie tylko do dymu

Konstrukcje kominów i ich parametry

Komin może stanowić konstrukcję jednokanałową lub być wykonywany jako zespół wielokanałowy, złożony z elementów prefabrykowanych lub coraz rzadziej - jako konstrukcja murowana.

Najważniejszym elementem komina jest jego kanał służący do odprowadzenia spalin lub dymu i musi być on dostosowany do rodzaju podłączonego urządzenia grzejnego.

Materiałem, z którego budowane są kanały to stal kwasoodporna lub żaroodporna albo różne odmiany produktów ceramicznych.

Schematy stalowych systemów kominowych do współpracy z kotłami kondensacyjnymi: WSPS, SPS, SPS izolowany. rys. Komin-Flex
Schematy stalowych systemów kominowych do współpracy z kotłami kondensacyjnymi: WSPS, SPS, SPS izolowany. rys. Komin-Flex

Kompletowane są najczęściej w zestawienia systemowe zawierające elementy obudowy, izolacji termicznej, połączeń i szereg dodatkowych akcesoriów. Oprócz zestawów do odprowadzenia spalin systemy kominowe obejmują również prefabrykowane pustaki wentylacyjne dostosowane do kanałów spalinowych.

Ze względu na wymagane parametry kanały kominowe mogą być przystosowane do:

Warunki pracy kominów i istotne parametry

Oprócz ogólnego zakresu przeznaczenia, kominy charakteryzują się szeregiem parametrów określającym szczegółowo warunki jego pracy. W podstawowym zakresie będzie to:

  • dopuszczalna temperatura pracy oznaczana literą T i cyfrową wartością, np. T 400 w stopniach Celsjusza.
  • klasa ciśnieniowa określa przystosowanie kotła do pracy w podciśnieniu (litera N) lub nadciśnieniu (litera P). Dodatkowe cyfry 1 lub 2 oznaczają stopień szczelności - komin N 1 i P 1 będzie bardziej szczelny niż N2 czy P2. Kominy w klasie ciśnieniowej P przeznaczone są do współpracy z kotłami kondensacyjnymi i z zamkniętą komorą spalania, gdyż ciąg wytwarzany jest przez wentylator wywołujący nadciśnienie w kanale kominowym.
  • odporność na pożar sadzy (litera G) określa czas minutach, w jakim komin współpracujący z kotłem na paliwo stałe wytrzymuje wzrost temperatury w wyniku zapalenia się nagromadzonych na ściankach sadzy(np. G 60). Niekiedy odporność taką określa się dla kominów odprowadzających spaliny z kotłów olejowych i oznacza literą O, np. O 30.
ystem do odprowadzania spalin i doprowadzenie powietrza do kotłów kondensacyjnych opalonych gazem lub olejem opałowym: schemat z lewej strony - TURBO, schemat z prawej strony ZSPS (LAS). fot. Wadex
System do odprowadzania spalin i doprowadzenie powietrza do kotłów kondensacyjnych opalonych gazem lub olejem opałowym: schemat z lewej strony - TURBO, schemat z prawej strony ZSPS (LAS). fot. Wadex
  • odporności na działanie skroplin i korozję jest szczególnie istotna w przypadku odprowadzenia spalin mokrych, powstających ze spalania głównie gazu, ale i oleju opałowego, drewna. Kominy niewrażliwe na kondensat oznaczane są literą W, a cyfra 1 do 3 określa odporność zależną od agresywności spalin. Przy współpracy z kotłami na paliwo stałe odprowadzane spaliny są suche dzięki wysokiej ich temperaturze i wtedy komin może mieć oznaczenie literą D.
  • opór cieplny przewodu kominowego charakteryzuje przenikanie ciepła na zewnątrz obudowy komina. Jego wartość podawana jest w m2K/W jako stukrotnie powiększona liczba występująca po literze R (np. R 42 to opór cieplny wynoszący 0,42 m2K/W). Większy opór cieplny jest korzystny, chroni bowiem spaliny przed zbyt szybkim ochłodzeniem i nadmiernym nagrzewaniem ścianek zewnętrznych. Wpływa też na wymaganą odległość ścianek komina od łatwopalnych elementów zewnętrznych (np. drewnianej konstrukcji dachowej). Wymagany odstęp podawany jest w milimetrach po literze C, np. C 100.

Rozwiązania funkcjonalne kominów systemowych

Ze względu na użyte materiały, jak i konfigurację części składowych kominów systemowych, wyróżnia się dwie zasadnicze grupy wyrobów - kominy ceramiczne i kominy stalowe.

Systemowe kominy ceramiczne składają się z wewnętrznych kwasoodpornych odcinków rur wykonanych z kamionki lub ceramiki szamotowej, łączonych specjalną zaprawą, a zewnętrzną obudowę stanowią pustaki keramzytobetonowe.

Wybrana oferta ceramicznych kominów systemowych. fot. Leier
Wybrana oferta ceramicznych kominów systemowych. fot. Leier

Zależnie od wersji między obudową, a rurą wewnętrzną może być układana warstwa ocieplenia z wełny mineralnej lub pozostawiona pustka powietrzna pozwalająca na doprowadzenie powietrza potrzebnego do spalania.

Zależnie od własności materiału z jakiego wykonana jest rura wewnętrzna kominy te mogą współpracować z kotłami gazowymi z otwartą i z zamkniętą komora spalania, olejowymi czy na paliwo stałe.

Co znajdziemy w opakowaniu?

W skład pakietu podstawowego wchodzi zestaw rur wewnętrznych i elementów obudowy, trójnik przyłączeniowy i wyczystka, zaprawa do łączenia rur, drzwiczki wyczystki, przykrycie komina (tzw. czapa) oraz rura wylotowa.

Zależnie od wersji, zestaw zawiera także ocieplenie z twardej wełny mineralnej, zbieracz skroplin, wkładki centrujące oraz nasadę rozdzielającą kanał powietrzny od spalinowego. W wersji turbo i przy współpracy z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania elementy prefabrykowane mogą tworzyć system kominowy typu LAS pozwalający na dołączenia wielu kotłów do jednego komina.

Oprócz zestawów do odprowadzenia spalin, systemy kominowe obejmują również prefabrykowane pustaki wentylacyjne jedno- lub wielokanałowe, wymiarowo dostosowane do wielkości obudowy kanałów spalinowych i zintegrowane w jednym kominie.

Betonowa czapa komina. fot. Atlas
Betonowa czapa komina. fot. Atlas

Montaż prefabrykowanych zestawów kominowych jest dość łatwy i stawiane się jako wolno stojące, niezwiązane konstrukcyjnie ze ścianami, na betonowym podkładzie podłogi na gruncie lub na stropie. Komin powinien być wyprowadzony ponad dach na określona w projekcie wysokość, a na jego zakończeniu umieszczana jest standardowa nakrywa (czapa).

Jednak jej montaż będzie możliwy jedynie w przypadku montowania komina jednociągowego - jeśli równolegle prowadzone są też i inne kanały, czapę należy wykonać indywidualnie. Gdy komin wystaje ponad dach więcej niż 1-1,5 m, warto w odpowiednie otwory wewnątrz pustaków wstawić pręty zbrojeniowe zabezpieczające przed ewentualnym przywróceniem w przypadku wystąpienia huraganowych wiatrów.

Kominy stalowe oferowane są w kilku wersjach jako zintegrowane przewody powietrzno-spalinowe, wkłady do kominów murowanych bądź kompletne systemy kominowe do kotłów gazowych lub węglowych. Z reguły są to kominy jednociągowe, zatem przy równoległym prowadzeniu innych kanałów wymagają wykonania dodatkowej obudowy.

Do wszystkich typów kominów stalowych dostępne są niezbędne elementy wyposażenia, takie jak: wyczystki, trójniki, zbieracze skroplin czy nasady kominowe.

Kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjne, dzięki odizolowaniu komory spalania od pomieszczenia, w którym zamontowano kocioł i doprowadzeniu powietrza niezbędnego do spalania gazu oddzielnym kanałem, mogą współpracować, zarówno z samodzielnym przewodem spalinowym (podobnie jak kotły z otwartą komora spalania), jak i z kominem bądź przewodem powietrzno-spalinowym.

Ciąg kominowy wytwarzany jest przez wbudowany w kocioł wentylator, zatem średnica przewodu spalinowego może być mniejsza niż w kotłach z naturalnym ciągiem kominowym i nie ma tez kłopotu z zapewnieniem minimalnej wysokości komina.

Jednak przy współpracy kotła z przewodem powietrzno-spalinowym trzeba zwrócić uwagę na maksymalną, dopuszczalną jego długość zwłaszcza na poziomych odcinkach jego przebiegu.

Przewody powietrzno-spalinowe wykorzystywane są głównie jako samodzielne kanały kominowe wyprowadzone ponad dach budynku i obudowane wewnątrz domu, np. płytami gipsowo-kartonowymi. Pod osłoną warto ułożyć ocieplenie, co zapobiegnie kondensacji pary wodnej, gdyż rurą zewnętrzną przepływa zimne powietrze zasysane z zewnątrz.

Przewody powietrzno-spalinowe produkowane są w wersji stalowej (obie rury), jak też w wariancie h rura spalinowa z polipropylenu, a zewnętrzna stalowa.

Montaż przewodów powietrzno-spalinowych jest niezwykle prosty - poszczególne odcinki łączy się kielichowo, mocując w pewnych odstępach przewód do ściany. Na wylocie instalowana jest specjalna nasada dachowa.

Dwuścienne systemy kominowe ze stali kwasoodpornej - izolowane i nieizolowane. fot. Komin-Flex
Dwuścienne systemy kominowe ze stali kwasoodpornej - izolowane i nieizolowane. fot. Komin-Flex

System kominów dwuściennych to rozwiązanie przeznaczone w zasadzie do montowania na zewnątrz domu jako przyścienne - głównie w budynkach remontowanych lub jako industrialny element architektury do wykorzystania „na wszelki wypadek”.

Komin stalowy prowadzony na zewnątrz budynku. fot. Jeremias
Komin stalowy prowadzony na zewnątrz budynku. fot. Jeremias

Składają się z odcinków rury dwuściennej, w której wewnętrzny stalowy kanał dostosowany jest do rodzaju współpracującego z kominem kotła, a na zewnątrz znajduje się rura osłonowa wykonana ze stali nierdzewnej bądź aluminium.

Między rurami umieszcza się izolację cieplną z wełny mineralnej chroniącą przed wychłodzeniem odprowadzanych spalin.

Komin opiera się na konsoli wsporczej przymocowanej do ściany, a poszczególne odcinki rur dwuściennych łączone są kielichowo z obejmami zaciskowymi.

Co kilka metrów komin mocuje się wspornikami do muru i wyprowadza ponad dach domu. Wylot komina zakończony jest stożkowym ustnikiem zamykającym przestrzeń między rurą zewnętrzną i wewnętrzną.

Autor: Cezary Jankowski

Opracowane: Aleksander Rembisz

Zdjęcia: Karolina Banaszak, Komin-Flex, Jeremias, Atlas, Leier, Wadex

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT