Rynek kolektorów słonecznych w Polsce według IEO

Rozpoczęły się cykliczne badania branży kolektorów słonecznych w Polsce, prowadzone przez specjalistów z Instytutu Energetyki Odnawialnej. Na podstawie zebranych danych powstanie kolejny raport, który corocznie dostarcza kompleksowej wiedzy na temat krajowego rynku instalacji solarnych.

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce według IEO

Cykliczne raporty dotyczące rynku kolektorów słonecznych w Polsce należą do najważniejszych publikacji branżowych. Wagę propozycji i konkluzji, jakie zostały zawarte w kolejnych raportach, doceniło szereg instytucji państwowych. Znalazło to swoje odbicie m.in. w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, który został przyjęty przez Radę Ministrów 7 grudnia 2010 r.

W dokumencie tym uwzględniono stanowisko Instytutu Energetyki Odnawialnej na temat rozwoju energetyki słonecznej termicznej, wedle którego Polska awansuje z obecnego 8-go na 5-te miejsce w UE pod względem liczby (powierzchni) zainstalowanych kolektorów słonecznych w 2020 r. i znajdzie się zaraz po Niemczech, Włoszech, Francji i Hiszpanii. Obecnie, aby móc zrealizować ten cel należy zapewnić odpowiedni, dobrze funkcjonujący system wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Raporty autorstwa specjalistów z Instytutu Energetyki Odnawialnej przekazywane są m.in. do:

  • Głównego Urzędu Statystycznego (publikowane są corocznie jesienią w ramach wydawnictwa "Odnawialne źródła energii");
  • Komisji Europejskiej (publikowane na stronie internetowej Dyrektoriatu ds. Energii w ramach ciągłego projektu dot. monitoringu rynku energetyki odnawialnej w UE o akronimie EurObserv'ER);
  • Międzynarodowej Agencji Energetycznej IEA (publikowane w ramach publikacji "Energetyka słoneczna na świecie");
  • Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetyki Słonecznej ESTIF (publikowane w raporcie "Rynek energetyki słonecznej w Europie");
  • Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury i Urzędu Regulacji Energetyki oraz innych centralnych organów administracji państwowej w Polsce celem wykorzystania ich w bieżących pracach.

Zbiorcze wyniki badań branży kolektorów słonecznych w Polsce udostępniane są także wszystkim zainteresowanym przez stronę internetową Instytutu www.ieo.pl oraz za pośrednictwem kilkudziesięciu mediów w Polsce oraz takich czasopism i portali zagranicznych jak miesięcznik "Sun&Wind Energy", czy specjalistyczny portal Global Solar Thermal Energy Council.

Podobnie jak w ubiegłym roku, zostanie przygotowany raport "Rynek kolektorów słonecznych w Polsce - podsumowanie 2011 r.", który będzie dostępny m.in. dla wszystkich uczestników V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, www.solarforum.ieo.pl.

Dotychczas IEO podjęło współpracę z następującymi firmami: Ariston, Bachus, BIAWAR, Domapol, Ecojura, EcoSchubert, ELFRAN, ENSOL, Immergas, Junkers, Meibes, Roto Systemy Solarne, Projprzemeko, Skorut, Solar Polska, Solar-Tech, Solver, Sonnenkraft, Stiebel Eltron, SUN-EKO, Sunex, Ulrich, Vaillant, Viessmann, Watt.

Badania statystyczne, których autorami są eksperci Instytutu, prowadzone są w ramach umów o zachowaniu poufności danych. IEO zaprasza do współpracy nowych producentów i wyłącznych importerów instalacji słonecznych dostępnych na polskim rynku.

źródła: ieo.pl, mg.gov.pl
zdjęcie: sxc.hu

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Warto przeczytać
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT