Rynek kolektorów słonecznych w Polsce - kolejny raport Instytutu Energetyki Odnawialnej

Czwarta edycja raportu dotyczącego rynku kolektorów słonecznych w Polsce, przygotowana przez IEO, zawiera cenne informacje dotyczące statystyk sprzedaży instalacji solarnych, zatrudnienia i łańcucha dostaw w sektorze, rozkładu inwestycji ze względu na finansowanie oraz pokazuje polski rynek instalacji słonecznych na tle UE.

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce - kolejny raport Instytutu Energetyki Odnawialnej

We wrześniu 2012 r. Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował raport: Rynek kolektorów słonecznych w Polsce. Wraz z raportem opublikowana została także baza danych wszystkich dostępnych na rynku kolektorów słonecznych w Polsce.

Zasadnicze i szczegółowe dane statystyczne w raporcie pochodzą z corocznych badań rynku kolektorów słonecznych w Polsce prowadzonych już od 10 lat przy współpracy z czołowymi producentami i dystrybutorami systemów słonecznych: ACV, Ariston, Biawar, Bachus, Caldoris, Domapol, Ecojura, Ensol, Hewalex, Immergas, Meibes, Skorut, SolarPolska, Solar-Tech, Solver, Stiebel Eltron, Suneko, Tehaco, Tisun, Ulrich, Watt, Vaillant, Viessmann. Badania prowadzone są na podstawie umowy o zachowaniu poufności danych.

W oparciu o bazę danych kolektorów słonecznych przedstawiono także wykaz kolektorów słonecznych ze znakiem https://dachyb2b.pl/Solar Keymark. Informacje pochodzą z bazy danych obejmującej na koniec 2011 r. ok. 440 różnych typów kolektorów słonecznych. Ponadto przedstawiono strukturę finansowania inwestycji w 2011 r., dostępne źródła finansowania kolektorów słonecznych oraz perspektywy branży.

Obecnie w Polsce funkcjonują 74 firmy - produkujące i dystrybuujące kolektory słoneczne, ponad połowa to dystrybutorzy zagranicznych marek, dla których polski
rynek jest bardzo atrakcyjny. Znaczna ilość firm ulokowana jest w Polsce południowej: województwa śląskie i małopolskie, duża pula znajduje się również w woj. mazowieckim.

Sprzedaż kolektorów słonecznych w Polsce w 2011 r. wzrosła o ponad 70% i wynosiła ok. 253,7 tys. m2. Na koniec 2011 r. łącznie zainstalowanych i użytkowanych było 909 tys. m2 kolektorów słonecznych, co stanowi równoważnik 637 MW mocy cieplnej. Wzrost sprzedaży rzędu nawet rzędu 150% odnotowano w firmach dużych sprzedających powyżej 1000 m2 rocznie, jednakże małe firmy, które nie zdążyły z przygotowaniem instalatorów do obsługi programów dotacji odnotowały spadek sprzedaży rzędu kilku procent.

Nie zaobserwowano wzrostu cen kolektorów słonecznych, co jest przede wszystkim efektem rosnącej konkurencji na rynku, zainteresowanie polskim rynkiem importerów i wchodzenia na rynek nowych dynamicznych firm krajowych, czemu towarzyszą także przejęcia. W 2011 r. średnia cena ofertowa za 1m2 powierzchni czynnej kolektora kształtowała się na poziomie 1300 zł i była o 1 - 2 % wyższa niż w roku 2010, przy czym należy zaznaczyć, że inflacja w Polsce kształtowała się na poziomie 4%, co praktycznie oznacza spadek cen.

W walce o obniżenie kosztów wprowadzane są nowe rozwiązania (zazwyczaj wspierane ze środków UE), np. produkcja kolektorów wielkopowierzchniowych, kolektory z absorberami aluminiowymi oraz nowe rozwiązania funkcjonalne, np. systemy słonecznego chłodzenia, zasobniki wykorzystujące przemianę fazową, ale nie ma pewności które z nowych rozwiązań uzyskają wsparcie regulacyjne i zostaną zaakceptowane przez rynek.

Oprócz producentów kolektorów słonecznych, coraz ważniejsze ogniwo w łańcuchu tworzenia wartości stanowią instalatorzy systemów solarnych. W Polsce funkcjonuje ponad 1,5 - 2 tys. małych kilkuosobowych firm. Obecny projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii będzie regulował działanie instalatorów OZE, każdy z instalatorów będzie podlegał obowiązkowemu szkoleniu i certyfikacji, dopuszczającej do wykonywania zawodu.

Kolektory słoneczne zawdzięczają obecny sukces w Polsce m.in. programom dotacji, np. program dotacji na zakup instalacji słonecznych prowadzony przez NFOŚiGW. W samym 2011 r. w ramach tego programu zainstalowano ponad 81 tys. m2, co stanowiło ok. 36% całkowitej sprzedaży w 2011 r. Największe zainteresowanie
inwestorów, zwłaszcza samorządowych, wzbudziły Regionalne Programy Operacyjne, w ramach których przeznaczono łącznie 231 mln zł na energetykę słoneczną (20% całego budżetu na energetykę odnawialną). Łącznie na koniec listopada 2011 r. zatwierdzono do dofinansowania w ramach RPO wnioski na budowę instalacji słonecznych o wartości 328 mln zł, tj. o 30% więcej niż alokowano środków.

Ponadto w 2012 r. zostaną zrealizowane rozpoczęte w 2011 r. inwestycje z "Programu Szwajcarskiego", który przewiduje wsparcie w Polsce 8 dużych (zbiorowych) projektów z zakresu energetyki odnawialnej. Biorąc pod uwagę wyniki sprzedaży w 2011r. instalacji kolektorów słonecznych w Europie, polski rynek jest na czwartym miejscu w europejskim rankingu sprzedaży instalacji słonecznych, tuż, za Niemcami, Włochami i Hiszpanią.

Rynek kolektorów słonecznych jest konkurencyjny i trudny. Ale branża, ciężką i konsekwentną pracą na rzecz rozwoju technologii, poprawy jakości, obniżenia kosztów ale też eksportu (poprawy bilansu handlowego kraju) pozyskała zaufanie odbiorców i zasłużony w pełni szacunek decydentów - regulujących rynek energii i wspierających rozwój energetyki odnawialnej.

źródło i zdjęcie: IEO

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT