VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy

Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, nieprzerwanie od siedmiu lat gromadzi specjalistów sektora odnawialnych źródeł energii, stanowiąc jedyne tej skali spotkanie kluczowych osób z instytucji branżowych, ze strony producentów i dystrybutorów (polskich i zagranicznych) oraz świata nauki i mediów oraz przedstawicieli rządu, samorządów i polityków.

VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy

Tematyka VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy będzie dotyczyć mikrogeneracji i energetyki rozproszonej, rozwoju technologii i rynku kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych i kotłów na biomasę oraz kwestii prawnych związanych z ustawą o odnawialnych źródłach energii, a także zagadnień wsparcia systemowego sektora mikroinstalacji OZE w okresie programowania na lata 2014-2020.

Poprzez poruszaną tematykę, Forum umożliwia bezpośredni kontakt przedsiębiorcom z instytucjami ustawodawczymi, ekologicznymi, finansującymi oraz wdrażającymi programy unijne.

W tej rozszerzonej formie VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy odbędzie się w dniach 12 - 13 czerwca 2014 r. w Raciborzu we współpracy z Urzędem Miasta Racibórz oraz Raciborską Izbą Gospodarczą.

Nadrzędnym celem Konferencji jest stworzenie szerokiej, krajowej platformy dla prezentacji wyników badań z rynków odnawialnych źródeł energii w Polsce na tle europejskim, wymiany poglądów, doświadczeń i osiągnięć gospodarczych oraz technologicznych branży, a także konsolidacja polskiego środowiska naukowego i politycznego związanego z sektorem OZE z aktywnym udziałem przemysłu.

Co roku w spotkaniu uczestniczy około 200 osób - w ubiegłym roku byli to przedstawiciele niemal 100 firm i instytucji m.in.: AES, Biogaz Inwestor, Caldoris Polska, EcoJura, Ensol, Evertec, Freevolt, Galia, Galmet, Haier, Hewalex, Hoven, IBC Solar, Lumen Technik, Mithra Energy, Monier, Opa Labor, PBG Energia, Optima, Solartech Invest, Solver, Tisun, Watt, Windkom, Viessmann i wiele innych. Ponadto, w konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, NFOŚiGW, ESTIF, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Banku Ochrony Środowiska, Funduszu Szwajcarskiego, władz samorządowych i wielu innych. Forum stanowi dla osób z branży świetną okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

źródło i zdjęcie: IEO

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT