Wyniki raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej dot. sprzedaży kolektorów

Mimo kryzysu gospodarczego w UE, wyniki sprzedaży instalacji słonecznych w ubiegłym roku utrzymały się na poziomie sprzed dwóch lat. Pełny raport, wraz z prezentacją rynku UE oraz systemu wsparcia i innowacji technologicznych 20010/2011, zaprezentowany będzie IV Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej.

Wyniki raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej dot. sprzedaży kolektorów

Wg najświeższych badań sprzedaży instalacji słonecznych w Polsce przeprowadzanych corocznie przez Instytut Energetyki Odnawialnej wynika, że w ub. roku zainstalowano na terenie Polski ok. 146 tys. m2 kolektorów słonecznych, jest to wielkość porównywalna z sprzedażą w roku 2009r.

Autorzy raportu podkreślają że krajowy wynik należy uznać za przyzwoity. Łącznie w Polsce zainstalowanych jest ok. 655 tys. m2, co stanowi odpowiednik mocy bloku elektrowni węglowej rzędu 500 MW.

Polski rynek jest zdywersyfikowany i niemalże równo podzielony pomiędzy firmy krajowe i zagraniczne, ale przybywa na nim ciągle nowych producentów kolektorów słonecznych i dostawców urządzeń. Analizując sprzedaż w zeszłym roku firmy uczestniczące w badaniu można podzielić na:

  • małe - sprzedające do 1000 m2 rocznie
  • duże - sprzedające pow. 1000 m2 rocznie.

Największy wzrost sprzedaży odnotowano w małych firmach, nawet rzędu 100%, spadek sprzedaży odnotowano w dużych firmach - u ponad 50% firm. Należy zauważyć, że pomimo napływu nowych graczy na rynku, niektóre firmy oferujące kolektory bankrutują.

Przeszkodą dla wielu firm, sygnalizowaną m.in. członków Panelu Słonecznego jest brak w Polsce akredytowanego laboratorium badawczego kolektorów słonecznych. Badania i ew. certyfikacja zagranicą, w tym, uzyskanie znaku Solar Keymark są kosztowne i czasochłonne (koszt badania w zagranicznym laboratoriom - 4,2 tys. do 10 tys. euro, w Polsce 8 tys. zł, do tego dochodzą koszt uzyskania znaku w jednostce certyfikującej).

Od połowy ub. roku dla osób fizycznych dostępny jest program NFOŚiGW. Dotychczasowy wkład programu to ponad 10%, ale jego zaletą  jest dłuższa, nie jednorazowa perspektywa oraz zwracanie uwagi na jakość certyfikowanych urządzeń i w pewnym zakresie także końcową wydajność instalacji. Autorzy podkreślają jednak, że jest tu jeszcze miejsce na poprawę, choćby przez lepsze przygotowanie beneficjentów programu.

Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej podczas którego zostanie przedstawiony raport, jak co roku zostało objęte jest honorowym patronatem Ministra Gospodarki, Ministra Środowiska i Prezesa NFOŚiGW. Tegoroczne Forum będzie oficjalną inaugurację trzyletniej ogólnopolskiej kampanii promującej wykorzystanie energetyki słonecznej - Europejskie Słoneczne Dni.

źródło i zdjęcie: ieo.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT