Gmina Godów otrzymała 85% dofinansowania na zakup kolektorów słonecznych

W związku z dużą liczbą chętnych na dofinansowanie zakupu instalacji kolektorów słonecznych, władze gminy Godów zwiększyły liczbę dotacji. Osoby, które ją uzyskają, będą zobligowane do zapłacenia zaledwie 15% wartości instalacji - reszta zostanie pokryta z Funduszu Europejskiego.

Gmina Godów otrzymała 85% dofinansowania na zakup kolektorów słonecznych

W liczącej prawie 13 tysięcy śląskiej gminie uruchomiono program dotacji na zakup i montaż instalacji solarnych. Wstępnie władze gminy Godów zakładały, że dofinansowaniem zostanie objętych 250 instalacji solarnych. Taka liczba chętnych do montażu solarów na niezwykle atrakcyjnych warunkach zgłosiła się do Urzędu Gminy zaledwie w ciągu kilku godzin od ogłoszenia programu, a kolejnego dnia na liście potencjalnych beneficjentów było już 650 osób.

W efekcie władze gminy zdecydowały o zwiększeniu liczby dotacji do 600. Warunkiem przystąpienia do projektu jest, aby gospodarstwo domowe, które będzie starało się o dotację na kolektory, posiadało przynajmniej 8 m2 dachu lub elewacji skierowanej w kierunkach SW-S-SE. Zestawy solarne zostaną objęte 10-letnią gwarancją.

Pieniądze na dotacje do montażu kolektorów w śląskiej gminie pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Autorzy projektu "Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Godów poprzez zakup i montaż instalacji solarnych w budynkach prywatnych" przewidują, że przeciętny koszt objętych nim instalacji solarnych wyniesie 15 tysięcy zł, z czego zaledwie 15% beneficjenci muszą pokryć ze środków własnych.

Realizację projektu zaplanowano na połowę przyszłego roku. Wymogi programu dotacji zakładają, że po uruchomieniu instalacji solarnej, jej właścicielem przez 10 lat musi być Gmina, czyli formalny beneficjent, a po upływie tego okresu właścicielami solarów staną się gospodarstwa domowe.

źródło: heliosfera.pl
zdjęcie: Aneta Sadlik

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT