Systemy energii odnawialnej na budynkach w Dorzeczu Wisłoki

Jak poinformował Związek Gmin Dorzecza Wisłoki podjęta została decyzja o przyznaniu dofinansowania na rozległą inwestycję, dotyczącą instalacji systemów pozyskiwania energii słonecznej na budynkach prywatnych i obiektach użyteczności publicznej.

Systemy energii odnawialnej na budynkach w Dorzeczu Wisłoki

Projekt pod nazwą "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" obejmuje zakup i instalację kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej oraz budowę układów fotowoltaicznych służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Jego głównym celem jest spełnienie norm jakości powietrza przez redukcję emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Projekt montażu systemów energii odnawialnej na budynkach w Dorzeczu Wisłoki współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach jej programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Strona szwajcarska podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania w dniu 23.05.2012 r. Jest ona wynikiem pozytywnej oceny Kompletnej Propozycji Projektu, obejmującej między innymi studium wykonalności, kosztorysy inwestorskie, program funkcjonalno-użytkowy oraz audyty energetyczne budynków publicznych wraz z koncepcją techniczną.

Koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 82,8 mln zł, z czego planowane dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy będzie miało równowartość 62,1 mln zł. W dniu 1 czerwca 2012 r. Szwajcaria i Polska podpisały umowę w sprawie projektu. Jeszcze w czerwcu br. zostanie podpisana Umowa ws. Realizacji Projektu pomiędzy Instytucją Pośredniczącą (Władzą Wdrażającą Programy Europejskie) a Instytucją Realizującą (Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki). Trwa opracowywanie i uzgadnianie załączników do umowy.

Systemy energii odnawialnej na budynkach w Dorzeczu Wisłoki zainstalowane będą w postaci kolektorów słonecznych na 117 obiektach użyteczności publicznej oraz 4266 domach prywatnych. Zamontowane zostaną również panele fotowoltaiczne na 4 basenach sportowych na terenie 20 gmin związku.

W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone spotkania z mieszkańcami każdej z gmin uczestniczących w projekcie. Ich celem będzie omówienie szczegółów realizacyjnych. Kolektory słoneczne montowane będą przez wykonawcę wyłonionego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach procedury przetargowej. Rozstrzygnięcie przetargów planowane jest na III i IV kwartał 2012 r.

źródło i zdjęcie: solary.wisloka.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT