Dotacje na montaż kolektorów słonecznych

Urzędnicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przypominają o możliwości uzyskania dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się na początku lipca bieżącego roku.

Dotacje na montaż kolektorów słonecznych

Inwestorzy, którzy chcieliby zastosować ekologiczne rozwiązania w swoich gospodarstwach domowych, mogą uzyskać dotację na montaż kolektorów słonecznych. Instytucją finansującą ten projekt jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Łączna pula przeznaczona na ten cel wynosi 2 mln zł, jednak urzędnicy przypominają, że o zakwalifikowaniu się do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dotację na montaż kolektorów słonecznych mogą uzyskać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które posiadają prawo do dysponowania jedno lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym. Dofinansowanie mogą również uzyskać inwestorzy, którzy są dopiero na etapie budowania budynku mieszkalnego. Program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest adresowany również do wspólnot mieszkaniowych.

Jednak składając wniosek o dofinansowanie warto pamiętać o tym, że maksymalna kwota dotacji, jaką może uzyskać jeden beneficjent, wynosi 15 tys. zł. Ponadto z uczestnictwa w programie wyłączeni są odbiorcy ciepła z sieci miejskiej, które służy do przygotowywania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania.

Nabór wniosków o dotację na montaż kolektorów słonecznych rozpoczął się  1 lipca br. i potrwa do 30 listopada br. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

źródło: wfosigw.pl
zdjęcie: hewalex.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT