Rozwój energetyki słonecznej termicznej w 2012 r. wg Sekretarza Generalnego ESTIF

18 kwietnia 2012 r. w Krakowie odbędzie się V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej. Udział w tym wydarzeniu, oprócz polskich ekspertów przemysłu solarnego, zapowiedziało szerokie grono zagranicznych gości. Jednym z nich będzie Xavier Noyon - Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Przemysłu Energetyki Słonecznej (ESTIF), który już dzisiaj prognozuje rozwój rynku.

Rozwój energetyki słonecznej termicznej w 2012 r. wg Sekretarza Generalnego ESTIF

Wg Xaviera Noyona, 2012 r. będzie lepszym rokiem dla sektora energetyki słonecznej termicznej w Europie, niż 2011 r., w którym nie odnotowano znaczącego wzrostu w porównaniu do 2010 r. Zwyżka na rynku europejskim będzie spowodowana głównie przez wzrost rynku niemieckiego.

Drugi największy rynek w UE - Włochy prawdopodobnie odnotuje spadek sprzedaży, a inne znaczące rynki, takie jak: Francja, Hiszpania, Austria i Grecja będą dosyć stabilne lub odnotują nieznaczny wzrost sprzedaży. Generalnie sytuacja na rynku kolektorów słonecznych w 2012 r. ustabilizuje się wraz ze stabilizacją sytuacji branży budowlanej, która bardzo wyraźnie wpływa na sektor słoneczny.

Istotnymi czynnikami dotyczącymi rozwoju rynku solarnego w krajach UE wg Xaviera Noyona są również finansowe instrumenty wsparcia, wymogi dot. minimalnego zużycia energii odnawialnej w budynkach oraz aktywne kampanie informacyjno-edukacyjne promujące energię słoneczną.

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej będzie kwestia ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ustawa przewiduje system obowiązkowych szkoleń i certyfikacji instalatorów systemów słonecznych. Zdaniem Xaviera Noyona, bardzo istotną kwestią jest, aby instalatorzy posiadali odpowiednie kwalifikacje oraz oczywiście motywację do działań na rynku, bez tego nie widzi dalszego rozwoju rynku OZE i tym samym energetyki słonecznej.

Całość wywiadu z Xavierem Noyonem jest dostępna poniżej.

W V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, w trakcie dyskusji panelowej weźmie udział również Poseł Andrzej Czerwiński - Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, prof. Maciej Nowicki - Minister Środowiska w latach 1990 - 1991 i 2007 - 2010 oraz dr Jan Rączka - Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dzień przed Forum, tj. 17 kwietnia br. odbędzie się wieczorny bankiet z udziałem prelegentów i uczestników Forum. Będzie to doskonała okazja do zacieśnienia i sformalizowania współpracy w ramach firm produkcyjnych i instalatorskich sektora energetyki słonecznej w Polsce i w UE oraz zielonej gospodarki. Organizator Forum serdecznie zaprasza do udziału.

Forum, podobnie jak rok temu, towarzyszyć będzie wystawa instalacji słonecznych. Więcej informacji, w tym program i rejestracja, dostępne są na stronie www.solarforum.ieo.pl. Rejestracja udziału w Forum trwa do 6 kwietnia 2012 r.

What the success of solar industry depend on?

Interview with Mr. Xavier Noyon - the Secretary General European Solar Industry Federation (ESTIF) for  participants  of the 5th Polish Solar Industry Forum in  Krakow, 18 of April 2012.

Aneta Więcka (IEO): What are current ESTIF predictions regarding market size in 2011/2012 in Europe?
Xavier Noyon (ESTIF): After a flat market in 2011 (+/- 2%) we have signs of a small growth in 2012, principally based on a return of growth of the German market. The second largest market Italy will probably not grow; Other large markets such as France, Spain, Austria and Greece will either be stable or grow modestly, in general market should stabilize together with the construction sector.
AW: What factors determine the success of the solar industry in different countries?
XN: First of all the situation in the construction/renovation sector is crucial then of course the existence of favorable policies however those policies need not only be financial incentives;  standards in buildings, renewable obligations, active awareness campaigns or targeted measures for collective housing are as important as the direct financial support.
AW: The draft of new renewable energy law in Poland addresses  the RES directive obligation on certification of installers e.g. solar systems. How, in your opinion -training and certification system of installers can affect the Polish market?
XN: Installers are crucial. Installers are the ones actually selling the renewable solutions, they are the one who need to convince customers that they have to make an initial higher investment with a longer pay back time, they are the one who with a proper installation will guarantee the performance of the systems, in 2014 with the upcoming EU labeling regulation for heating appliances they will be the one providing the energy class of the package solar thermal with another heater to the final customer. Installers need to be qualified and motivated otherwise there will be no market uptake of solar thermal.

źródło i zdjęcie: ieo.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT