Kampania ekologiczna Europejskie Słoneczne Dni 2012

Europejskie Słoneczne Dni to ogólnoeuropejska kampania promująca wykorzystywanie energii słonecznej. Koordynatorem projektu realizowanego równolegle w 19 europejskich krajach jest European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) w Brukseli.

Kampania ekologiczna Europejskie Słoneczne Dni 2012

Termiczna energetyka słoneczna cieszy się w Polsce bardzo dużym zainteresowaniem. Przeprowadzone w 2009 r. badania opinii społecznej wykazały, że Polacy aż w 82% uznali energię słoneczną za najbardziej przyjazną ze wszystkich zielonych technologii. Z kolei w badaniach w 2010 r. 35% właścicieli domów przyznało, że są zainteresowani instalacją kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. Istnieje zatem potrzeba dotarcia do szerokiej rzeszy mieszkańców naszego kraju z ogólną i pogłębioną informacją o energetyce słonecznej.

Kampania ekologiczna Europejskie Słoneczne Dni 2012 odbędzie się w dniach 1 - 13 maja 2012 r. Jej celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej w szczególności systemów fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Krajowym koordynatorem kampanii ekologicznej jest Instytut Energetyki Odnawialnej, natomiast koordynatorem europejskim jest European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) w Brukseli. Europejskie Słoneczne Dni 2012 objęte zostały patronatem honorowym Ministra Środowiska - Andrzeja Kraszewskiego, Ministra Gospodarki - Waldemara Pawlaka, PKPP Lewiatan oraz Prezydent M. St. Warszawy - Hanny Gronkiewicz-Waltz.

W Polsce emisja CO2 wynosi ponad 8 ton na jednego mieszkańca. Średniej wielkości instalacja kolektorów słonecznych (6 m², tj. około 3 kolektory) pozwala zredukować roczną emisję średnio o 1 tonę CO2. Odpowiada to też średniej emisji dwutlenku węgla przez samochód przejeżdżający w ciągu roku około 7 tys. km.

Wymogiem dyrektywy UE 2009/28/WE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii jest przygotowanie przez każdy z krajów członkowskich krajowych kampanii ekologicznych promujących energetykę odnawialną. Kampania ekologiczna Europejskie Słoneczne Dni 2012 doskonale wpisuje się w te wymagania.

Systemy solarne stają się coraz bardziej popularne i przestają być dobrem luksusowym. Dotychczas w kraju zainstalowano ponad 655 tys. m² kolektorów słonecznych. W 2011 r. według danych Instytutu Energetyki Odnawialnej w Polsce sprzedano ponad 146 tys. m² instalacji solarnych. Do inwestowania w kolektory zachęca również dotacja NFOŚiGW na ich zakup i montaż.

Z energii Słońca korzystają systemy podgrzewania wody, systemy ogrzewania pomieszczeń oraz wykorzystujące kolektory słoneczne systemy chłodzenia. Coraz bardziej popularne stają się systemy fotowoltaiczne (PV). W Polsce stosowane są zazwyczaj na terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci energetycznej. Są też użyteczne przy zasilaniu sygnalizatorów drogowych.

Korzystanie z energii Słońca odbywa się najbliżej  odbiorcy końcowego. Jej promowanie wymaga więc rozproszonych działań informacyjnych i edukacyjnych. W kampanię ekologiczną Europejskie Słoneczne Dni 2012 może być zaangażowana każda organizacja pozarządowa, firma, centrum badawcze, szkoła, urząd, bank oraz kościół.

źródło i zdjęcie: slonecznedni.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT