Rusza projekt związany z certyfikacją i szkoleniami pracowników budowlanych w zakresie technologii OZE

12 stycznia 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbędzie się 1. Spotkanie Platformy ds. krajowego systemu szkolenia i certyfikacji pracowników sektora budowlanego w zakresie zastosowania technologii OZE i rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną. Spotkanie kierowane jest m.in. do instalatorów kolektorów słonecznych.

Rusza projekt związany z certyfikacją i szkoleniami pracowników budowlanych w zakresie technologii OZE

W ramach projektu związanego z zastosowaniem technologii OZE zostaną omówione takie aspekty jak: jakość obecnego systemu szkoleń, zawartość merytoryczna dostępnych programów szkoleniowych oraz zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę budowlaną w kontekście realizacji celów Strategii Europa 2020.

Program 1. Spotkania Platformy:

  • cele i działania projektu BupS Poland;
  • certyfikacja instalatorów w świetle ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii;
  • wytyczne akredytacji i certyfikacji instalatorów małych systemów OZE - CA RES;
  • Platforma ds. współpracy w zakresie tworzenia krajowego systemu szkolenia i certyfikacji pracowników budowlanych - prezentacja założeń platformy oraz dyskusja nad wzajemnymi oczekiwaniami członków;
  • analiza istniejącego systemu szkolenia i doszkalania pracowników sektora budowlanego w zakresie EE i OZE;
  • istniejące programy szkoleniowe dla zawodów budowlanych - z uwzględnieniem zagadnień z EE i OZE;
  • analiza statystyczna sektora budynków oraz ocena zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę budowlaną;
  • identyfikacja barier wdrażania EE i OZE w sektorze budownictwa.

Projekt związany z certyfikacją i szkoleniami pracowników budowlanych w zakresie technologii OZE jest adresowany do przedstawicieli polskiej administracji publicznej, wiodących instytucji sektora budowlanego, partnerów ze związków zawodowych, izb handlowych, specjalistów przemysłu budowlanego, producentów i instalatorów urządzeń OZE, producentów materiałów budowlanych, architektów i ekspertów od zrównoważonego budownictwa, zakładów doskonalenia zawodowego, instytucji certyfikujących i akredytujących, przedstawicieli instytucji finansowych, potencjalnych inwestorów oraz wszystkich zainteresowanych czynnym udziałem w procesie budowania ram krajowego systemu szkolenia i certyfikacji pracowników sektora budowlanego z uwzględnieniem zagadnień EE i OZE.

źródło i zdjęcie: kape.gov.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT