Polska drugim po Niemczech rynkiem kolektorów słonecznych w Europie

W dniach 13-14 maja 2013 r. w Toruniu, odbyło się coroczne Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, podczas którego Robin Welling (prezes ESTIF - European Solar Thermal Industry Federation) przedstawił najnowsze dane dotyczące europejskiego rynku kolektorów słonecznych, pochodzące z ankiet przeprowadzonych we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

Polska drugim po Niemczech rynkiem kolektorów słonecznych w Europie

Na tle Europy dynamika polskiego rynku kolektorów słonecznych wygląda na szaloną hossę. Według Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) w 2012 r. w Polsce sprzedano kolektory o łącznej powierzchni 302 tys. m2, czyli o 19% więcej niż w 2011 r. Więcej kolektorów w Europie sprzedało się tylko w Niemczech. ESTIF przewiduje, że w 2013 r. Polska będzie jednym z trzech krajów, obok Danii, Belgii i Grecji, gdzie rynki kolektorów słonecznych zanotują dalszy wzrost.

Podczas tegorocznej edycji Forum zaprezentowano również, po raz pierwszy, wnioski z wykonanych przez IEO badań polskiego sektora fotowoltaicznego. W 2012 roku w Polsce sprzedano łącznie ponad 93 tysiące sztuk paneli fotowoltaicznych, których moc sięga 22 MW. Część sprzedanych w 2012 r. paneli została już zainstalowana w elektrowniach PV, które funkcjonują i wytwarzają energię elektryczną. Pozostałe są instalowane w kilkunastu dużych inwestycjach w całym kraju. Według szacunków IEO, na koniec 2013 r. moc zainstalowana wynieść może ponad 24 MW.

Uczestnicy Forum podkreślali, że energia słoneczna w Polsce to olbrzymi i niewykorzystany potencjał. Profesor Maciej Nowicki, były minister środowiska, zwrócił uwagę że pomimo olbrzymiego sukcesu w 2012 r., Polska ma 3 krotnie niższy wskaźnik powierzchni kolektorów słonecznych na mieszkańca w stosunku do Danii, o nieco gorszym nasłonecznieniu. Aneta Więcka z IEO w swoim referacie wskazała na realnie malejące ceny kolektorów słonecznych i wykorzystany jedynie w 1/3 pełny
potencjał produkcyjny. Wskaźniki te obrazują niewykorzystany potencjał i możliwość długotrwałego rozwoju branży. Aby też fotowoltaika mogła pokazać swoje prawdziwe możliwości, konieczne są regulacje prawne, które będą sprzyjały jej rozwojowi.

Podczas Forum Ministerstwo Gospodarki przedstawiło aktualne założenia do projektu ustawy o OZE istotne dla inwestorów zainteresowanych budową mikroinstalacji. Jak poinformowała Małgorzata Turalska, Ministerstwo zleciło zewnętrznej firmie przygotowanie aktualnych założeń, na podstawie których zaktualizuje poziomy wsparcia dla energii elektrycznej z OZE.

Nie ulegną zmianie przedziały mocy w grupach objętych wsparciem taryfami FiT. Dla grupy mikroinstalacji zostanie utrzymana maks. wielkość 40 kW. Dodatkowo, w
aktualnej wersji projektu ustawy o OZE definicja mikroinstalacji o mocy do 40 kW i małych instalacji o mocy od 40 kW do 200 kW zostanie rozszerzona poprzez dopisanie wymogu przyłączenia tego rodzaju źródeł do sieci o napięciu nieprzekraczającym 110 kV. Ważne przepisy (tzw. mały trójpak) umożliwiające mikroinstalacjom bez kosztowe przyłączenie do sieci będą uchwalone już w czerwcu. Ministerstwo planuje jednak organiczne maksymalnej mocy w przypadku wsparcia świadectwami
pochodzenia do 2 MW.

Mając na uwadze wciąż jeszcze odległy, możliwy termin wejścia w życie ustawy o OZE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przygotowuje program dofinansowania do mikroinstalacji OZE montowanych przez prosumentów, czyli gospodarstwa domowe produkujące energię w domowych mikroinstalacjach OZE. Jak poinformowała Prezes NFOŚiGW Pani Małgorzata Skucha celem programu "Prosument", który ma być zatwierdzony jeszcze w czerwcu 2013 r., jest popularyzacja produkcji w mikroinstalacjach (w tym w systemach fotowoltaicznych i kolektorach słonecznych) energii elektrycznej i cieplnej przez gospodarstwa domowe na własne potrzeby, z ewentualną możliwością sprzedaży nadwyżek do sieci energetycznej, w zależności od ostatecznego kształtu ustawy o OZE. Ważnymi kryteriami finansowania programu będzie jakość i potwierdzony pomiarami efekt użytkowy i ekologiczny.

VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej było również niepowtarzalną okazją do wskazania i nagrodzenia liderów rynku kolektorów słonecznych w Polsce, w latach 2008 -2012, wśród nagrodzonych znalazły się firmy: Hewalex, Solver, Sunex, Watt, Viessmann. Wyróżniono również najszybciej rozwijające się firmy na rynku kolektorów słonecznych: Caldoris i Ensol.

źródło i zdjęcie: IEO

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT