Minister Mieczysław Kasprzak gościem V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

Mieczysław Kasprzak, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, będzie jednym z prelegentów V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej. 18 kwietnia 2012 r. w Krakowie przedstawi on prezentację na temat projektu ustawy o OZE oraz weźmie udział w dyskusji panelowej w finalnej części Forum.

Minister Mieczysław Kasprzak gościem V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

Mieczysław Kasprzak, który w Ministerstwie Gospodarki odpowiada za kwestie związane z OZE, przedstawi prezentację zatytułowaną "Energetyka słoneczna w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii".

Wśród prelegentów V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej znajdą się także m.in.: Xavier Noyon - Sekretarz Generalny European Solar Thermal Industry Federation, Olivier Miedaner - ekspert Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable Thermal Energy Systems Solites, Grażyna Kasprzak - Bank Ochrony Środowiska, Bogusław Regulski - Wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Heinz Kaufmann - Dyrektor Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Jarosław Bieniecki - Energa Obrót, Miłosz Lipiński - właściciel biura projektowego Lipińscy.

W dyskusji panelowej, jaka zostanie zorganizowana w czasie Forum, wezmą udział: Poseł Andrzej Czerwiński - Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, prof. Maciej Nowicki - Minister Środowiska w latach 1990-1991i 2007-2010 oraz dr Jan Rączka - Prezes NFOŚiGW.

Tematyka Forum dotyczyć będzie rozwoju rynku kolektorów słonecznych, aspektów technicznych wykorzystania energii słonecznej w mieszkalnictwie oraz kwestii prawnych związanych z ustawą o odnawialnych źródłach energii. Poruszona zostanie również problematyka szkoleń i certyfikacji instalatorów kolektorów słonecznych oraz zagadnień wsparcia sektora w następnym okresie programowania na lata 2014-2020.

Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, któremu towarzyszyć będzie wystawa systemów słonecznych, jest okazją do zacieśnienia i sformalizowania współpracy w ramach firm produkcyjnych i instalatorskich sektora energetyki słonecznej w Polsce i w UE oraz zielonej gospodarki. Uczestnicy oraz Partnerzy Forum będą mieli również możliwość wzięcia udziału w bankiecie wieczornym, jaki zostanie zorganizowany 17 kwietnia br.

Warto przypomnieć, że rejestracja uczestników Forum trwa tylko do 6 kwietnia br. Więcej informacji na ten temat, znajduje się na stronie internetowej organizatora: solarforum.ieo.pl

źródło: ieo.pl
zdjęcie: mg.gov.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT