Coraz więcej energii z elektrowni wiatrowych

Do roku 2020 Polska może mieć blisko 13 gigawatów mocy z farm wiatrowych szacuje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Będzie to 10-krotnie więcej niż obecnie.

Coraz więcej energii z elektrowni wiatrowych

15 czerwca br. z okazji Światowego Dnia Wiatru PSEW udzielało przed Sejmem informacji o energetyce wiatrowej. Według Michała Obrzyckiego z PSEW Polska w mniejszym stopniu niż inne kraje stawia na energetykę wiatrową. Dodał, że u nas z wiatraków pochodzi 1,3 gigawata energii, a na przykład w Hiszpanii to łącznie ponad 20 gigawatów.

Światowy Dzień Wiatru obchodzony jest po raz piąty. W tym roku na świecie wydarzenia z tej okazji, m.in. wizyty na farmach wiatrowych, spotkania z ekspertami i warsztaty, odbywają się w ponad 25 krajach na pięciu kontynentach. Ogólnoświatowa kampania promuje darmowe, czyste i odnawialne źródło energii - wiatr.

W Warszawie z okazji Światowego Dnia Wiatru PSEW ustawiło trzy siedmiometrowej wysokości nadmuchiwane atrapy wiatraków.

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki na koniec marca br. w Polsce były 453 instalacje wiatrowe (pojedyncze wiatraki lub farmy wiatrowe), a wg. szacunków liczba ta będzie szybko rosła dzięki czemu coraz więcej energii będzie uzyskiwanych z elektrowni wiatrowych.

"Zyski z wiatru są wymierne ekonomicznie - wiatr jest paliwem bezpłatnym. (...) Pozwala nam zwiększyć niezależność surowcową. Sektor energetyki wiatrowej jest też dużym pracodawcą - według szacunków generuje 150 tys. miejsc pracy w całej Europie" - podkreślał Obrzycki.

"Energetyka wiatrowa przy wytwarzaniu prądu nie emituje żadnych szkodliwych substancji, nie zanieczyszcza wody, gleby czy powietrza. Tereny, na których zlokalizowano wiatraki, lub farmy wiatrowe mogą być jednocześnie wykorzystywane w celach rolniczych, czy ogrodniczych" - wylicza Obrzycki zalety. "To technologia energetyczna najmniej ingerująca w ekosystem" - zaznaczył.

źródło i zdjęcie: wnp.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT