VHP finalnie przejęte przez PGNiG

PGNiG sfinalizowało operację przejęcia ponad 99% akcji Vatenfall Heat Poland. Transakcja ta pozwoli na umocnienie pozycji spółki na rynku ciepła. Ciepłownicza część gazowego potentata będzie się nazywała PGNiG Termika.

VHP finalnie przejęte przez PGNiG

Vattenfall Heat Poland został finalnie przejęty przez PGNiG 11 stycznia 2012 r., gdy została podpisana umowa zamykająca transakcję nabycia ponad 24,5 mln akcji, które stanowią ponad 99% akcji VHP.

PGNiG zapłacił Vattenfallowi ponad trzy miliardy złotych. Dzięki temu przejęciu, PGNiG staje się koncernem multienergetycznym dostarczającym klientom ciepło, prąd i gaz.

Zdolności produkcyjne elektrociepłowni i ciepłowni należących do VHP stanowią ponad 23% całkowitych zainstalowanych mocy cieplnych w Polsce. Dwa największe aktywa to Elektrociepłownie Siekierki i Żerań. Spółka jest również właścicielem ciepłowni w Kawęczynie oraz na Woli, a także elektrociepłowni i systemu ciepłowniczego w Pruszkowie.

Łączna zainstalowana moc elektryczna źródeł to ok. 1 GWe, a cieplna ok. 4.8 GWt. Vattenfall Heat Poland pokrywał jak dotąd blisko 75% zapotrzebowania na ciepło w Warszawie i dostarczał 98% ciepła do sieci SPEC, mając również ok. 3% udziału w rynku wytwarzania energii elektrycznej w Polsce.

Jak informuje PGNiG pod względem efektywności, VHP jest jedną z najlepiej zarządzanych i dochodowych spółek sektora elektroenergetycznego w Polsce.

VHP stanie się centrum kompetencyjnym Grupy Kapitałowej PGNiG w obszarze elektroenergetyki. W najbliższych dniach nazwa spółki zostanie zmieniona i jej dalsza działalność kontynuowana będzie pod nazwą PGNiG Termika.

Zakup warszawskich elektrociepłowni, uważanych za krajowego lidera sektora elektroenergetycznego, jest kolejnym elementem realizacji przez PGNiG zaktualizowanej strategii Grupy Kapitałowej, zgodnie z którą energetyka jest jednym z trzech kluczowych obszarów rozwoju spółki.

Przejęcie aktywów ciepłowniczych i energetycznych VHP zostało dobrze oceniane przez rynek - agencja ratingowa Standard & Poor's Financial Services między innymi z uwagi na tę transakcję podwyższyła perspektywę ratingu PGNiG, akcentując korzyści związane ze zwiększeniem dywersyfikacji i poprawą profilu ryzyka działalności PGNiG.

Przedwstępna umowa sprzedaży akcji VHP została zawarta 23 sierpnia 2011 r., natomiast 29 listopada 2011 r. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję o bezwarunkowej zgodzie na przejęcie aktywów VHP przez Grupę Kapitałową PGNiG.

źródło i zdjęcie: pgnig.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT