Największy w Polsce kocioł do spalania biomasy już pracuje

W zeszłym tygodniu uruchomiono największy w Polsce kocioł do spalania biomasy. Znajduje się on na terenie Elektrowni Szczecin, a jego budowa pochłonęła 400 mln zł. Za jego sprawą 1/3 mieszkańców Szczecina odbiera ekologiczną energię elektryczną i ciepło.

Największy w Polsce kocioł do spalania biomasy już pracuje

"Inwestycja była trudna, bo prace odbywały się tylko od kwietnia do października czyli poza sezonem grzewczym tak, by nie było to uciążliwe dla mieszkańców" powiedział dyrektor Zespołu Elektrowni Dolna Odra Wojciech Dobrak.

Największy w Polsce kocioł do spalania biomasy jest w stanie wyprodukować przez rok 440 tys. MWh zielonej energii elektrycznej i 1900 tys. GJ ciepła. Dzięki zastąpieniu węgla biomasą, elektrownia nie emituje prawie CO2, emisja siarki zmniejszyła się o 69%, natomiast pyłów - o 63%, dodatkowo ilość odpadów zmalała o 80%.

W kotle spalana jest w 80% biomasa leśna, czyli gałęzie, zrębki drewniane czy trociny, pozostałe 20% to biomasa pochodzenia rolniczego, np. wierzba energetyczna czy brykiety ze słomy.

Największy w Polsce kocioł do spalania biomasy wyprodukowała fińska firma Metso. Magazyn, instalacje podające i przygotowujące biomasę, urządzenia pomocnicze i infrastrukturę budowlaną wykonało konsorcjum firm: BMH Technology Oy z Finlandii, Mostostal Zabrze Holding i Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Pierwsze firmy weszły na plac budowy w marcu 2009 r., montaż kotła zaczął się w lipcu 2010r.

Oddanie do eksploatacji kotła zbiegło się z podwójnym jubileuszem Elektrowni Szczecin: 100-lecia decyzji o jej budowie i 65-lecia przejęcia jej od Rosjan przez władze polskie. Pieniądze na inwestycje w większości pochodziły ze środków własnych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Inwestycja współfinansowana była przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra, w której skład wchodzi Elektrownia Szczecin, jest częścią spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Grupa Kapitałowa PGE jest największą grupą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Według informacji spółki udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 40%, a w rynku dystrybucji energii elektrycznej - ok. 26%. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2010 r. wyniosła ok. 53 TWh netto.

źródło i zdjęcie: spalaniebiomasy.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT